Nākamā pasaule neatrodas aiz kapa plāksnes

Cilvēce tūkstošgadēm iztēlojās kādu iedomātu aizkapa dzīvi, taču patiesībā par „nākamo pasauli” tiek dēvēta nākamā pakāpe.

Kopumā ir piecas pasaules: Ādams Kadmons, Acilut, Brija, Jecira un Asija. Katra no šīm pasaulēm dalās piecos parcufim piecu sefirot kārtībā, bet gala rezultātā tās izveido 125 pakāpes, no kurām katra arī tiek dēvēta par „pasauli”. Runa iet par kādu „vietu” manā saņemošajā vēlmē, kas veidojas vienā vai citā veidā personīgo īpašību spektrā.

Rezultātā esmu „izveidots” – es atrodos esošajā stāvoklī, sajūtot, saprotot, uztverot un dzīvojot atbilstoši noteikumiem, vērtībām, uzskatiem un analīzes metodēm, kas piemīt šai pakāpei. Šī pakāpe patlaban ir mana pasaule, „šī pasaule”. Šajā pakāpē atrodas viss, ieskaitot pat visdižāko no kabalistiem – viņš arī atrodas šeit savas esamības nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmenī.

Šī situācija man dota sākotnēji. Neviens man nepajautāja, vai es vēlos šeit piedzimt.

Taču patlaban esošajam stāvoklim es varu pievienot nākamo pakāpi – „nākamo pasauli”. Par to sacīts: „Savu pasauli redzēsi dzīves laikā”. Citiem vārdiem, man tā jāsaņem tagad, nevis „pēc nāves”. Tāpēc arī kabalas zinātne tiek dēvēta par „Radītāja atklāsmi radījumam šajā pasaulē”. „Šīs pasaules” pakāpē es varu atklāt Radītāju – atklāt vēl vienu no 125 pakāpēm. Tādā veidā es Viņu izzinu, sākot no mazuma un līdz pilnam mēram.

Tātad „nākamā pasaule” atklāsies, ja no manis sagatavotajām detaļām es izveidošu līdzību atdeves spēkam. Tad šajā līdzībā, savā jaunajā, atdodošajā vēlmē es iegūšu jaunas sajūtas, jaunu uztveri. Tā arī ir mana „nākamā pasaule”, viena no 125 pakāpēm.

No nodarbības: no raksta „Kabalas zinātne un tās būtība”, 05.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: