Pakāpieni ceļā uz Zoar Grāmatu

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Visi iepriekšējie Zoar Grāmatas skaidrojumi neizskaidroja pat desmit procentus no šīs grāmatas sarežģītā teksta. Lai gan arī tas mazumiņš, kas tika izskaidrots – bija neskaidrs, gluži kā paša Zoar teksts.

Bāls Sulams „TES priekšvārdā”, 125. p. raksta, ka kabalistiskās grāmatas uzrakstītas tiem, kuri jau apveltīti ar garīgo izzināšanu vai vēlas to iegūt. Tādiem cilvēkiem ir paredzētas šīs grāmatas, līdzeklis, kas palidz virzīties uz priekšu, no kurām var saņemt gaismu, kas atgriež pie Avota.

Tādā gadījumā, kāda mums daļa par izskaidrojumiem? Kādēļ Bāls Sulams uzrakstīja Zoar Grāmatai komentāru „Sulam”?

Šis skaidrojums palīdz pietuvināties Zoar tekstam, lai varētu to izmantot, saņemot no turienes gaismu, kas atgriež pie Avota. Sākumā nepieciešams pietuvināties šai grāmatai, pacelties augšup un, lūk, tad es varu gūt no tās labumu, labojošo gaismu. Pēc tam es no jauna paceļos, satuvinos ar to un atkal saņemu no tās gaismu. Tādā veidā simts divdesmit piecu pakāpienu garumā.

Tādējādi 125 pakāpieni atrodas arī Zoar Grāmatā un komentārā „Sulam”, kurš ļauj man reizi pēc reizes pacelties līdz Zoar līmenim un izmantot to pēc piederības, sevi labojot. Es gluži kā paceļos pa bibliotēkas kāpnītēm no viena stāva uz nākamo, spējot aizsniegt arvien jaunus tās pašas grāmatas „izdevumus”.

Tātad komentārs „Sulam” nav tikai skaidrojums Zoar Grāmatai. No šejienes izriet nosaukums, jo „Sulam” nozīmē „kāpnes”. Studējot Zoar Grāmatu kopā ar šo komentāru, es varu izmantot kabalas valodu un Midraša valodu, zaru valodu, kas ļauj pietuvināties tekstam, tiecoties sasniegt darbības, kuras aprakstītas grāmatā, sasniegt ielikto tajā izzināšanu.

Es neiztēlojos paradīzes pajumti ar lidojošām tajā dvēselēm, es zinu, ka runa iet par manu iekšējo pasauli, par to, kādā veidā nodibināt saikni ar grupu, par garīgā stāvokļa pareizo ainu, kas veidojas manā saņemošajā vēlmē ar atstumšanas, ierobežojuma un atstarotās gaismas palīdzību.

Tātad grāmatai mūs jāsagatavo, lai mēs spētu pareizi uztvert uzrakstīto. Tāpēc sākotnēji bija skaidrs, ka Zoar Grāmatu nepieciešams ne vien slēpt līdz mūsdienām, bet tai ir nepieciešams arī pielikums, kas mūsu paaudzei ļaus to izmantot, saņemt no šīs grāmatas gaismu, kas atgriež pie Avota.

Bez komentāra „Sulam” mums nebūtu iespējams no šīs grāmatas saņemt gaismu. Fakts: lūk, jau tūkstoš gadu pēc Zoar Grāmatas atklāšanas mēs nevarējām pa īstam to izmantot, līdz pienāca laiks to atklāt ļaudīm. Tad nāca Bāls Sulams un radīja savu komentāru, kas kalpo kā kāpnes, pateicoties kurām mums ir iespēja pacelties uz katru no simts divdesmit piecām garīgās izzināšanas pakāpēm.

No nodarbības: no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 23.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: