Par noslēpšanu un atklāšanu

Bāls Sulams „Dzirdētais”, (Shamati), 3. raksts „Garīgās izzināšanas būtība”: Garīgās pasaules pašas par sevi tiek definētas kā Radītāja neizzināmā būtība. Turpretī mēs šajās pasaulēs izšķiram vairums īpašību, tāpēc ka šīs īpašības tur iekļautas potenciālā, spēku veidā. Turklāt pēc tam šīs īpašības atklāsies dvēselēs, atbilstoši labošanām un tad atklāsies darbībā.

Tātad garīgās pasaules pašas par sevi neeksistē, taču tās eksistē tā cilvēka uztverē, kurš tās izzina. Vispār, lai kas arī būtu, tas var eksistēt tikai cilvēka sajūtās. Ja patlaban šo pasauli es sajūtu, uztveru, tad tā man arī eksistē.

Vai ir vēl kaut kas cits, izņemot šo pasauli? Nezinu. Spriest var, vadoties tikai no tā, ko redzi. Mēs nodarbojamies ar zinātni, mēs pētām dabu, bet daba ir Radītājs, Augstākais spēks. Tāpēc paļauties var tikai uz savu pētījumu rezultātiem, uz savu skaidro, viennozīmīgo izzināšanu personīgajās tilpnēs, vēlmēs.

Tādā veidā kabalisti šo zinātni pētīja un atklāja. Tas nozīmē, ka tā ir vissvarīgākā, patiesākā, tīrākā un atrodas virs visa, kas mums paveras mūsu mainīgajā  pasaulē. Kabalā mēs veicam atklājumus, paceļoties virs sava saprāta, iegūstot jaunu izpratni un visu atklājam atdeves tilpnēs, kuras atrodas ārpusē un nav atkarīgas no mums, no pārmaiņām, kuras mūsos noris.

Tādā veidā reizi pēc reizes savai ainai mēs pievienojam arvien jaunas iezīmes, atklājot garīgās pasaules kā augstākās gaismas apslēptības formas – atbilstoši tam, cik lielā mērā esam spējīgi noteikt sava egoisma apslētību. Atbilstoši tam, cik lielā mērā es spēšu to „noslēpt”, es atklāšu augstākās gaismas apslēptību. Tāds ir šis process – atklāsme apslēptības ceļā, izpausme caur noslēpšanu.

Jautājums: Ko nozīmē „apslēpt savu egoismu”?

Atbilde: Tas nozīmē strādāt virs egoisma. Sākumā – hafec hesed pakāpē: egoisms pastiprinās, turpretī es to apslēpju sevī arvien vairāk, paceļos virs tā. Pēc tam, atbilstoši tam pašam principam, es varēšu pat saņemt atdeves dēļ. Citiem vārdiem, divkāršā egoisma apslēptība darīs iespējamu arī divkāršo atklāsmi.

Jautājums: Kāda ir šīs slēpšanas būtība?

Atbilde: Es neļaušu savam egoismam izrauties no važām, es to kontrolēju un izmantoju darbā tādā veidā, kā man vajag, – ar apslēptību (cimcum) un ekrānu (masah). Es egoismu sajūtu sevī, taču atņemu tam varu pār maniem stāvokļiem. Es pats pār to valdu. Noslēpt nenozīmē novērst. Tas nozīmē tieši egoisma apslēptību, nevis tā likvidāciju.

No nodarbības: no raksta, no grāmatas „Shamati”, 12.11.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: