Tikšanās zem 49 vārtiem

Ja cilvēks savā ceļā nepārvar mazus šķēršļus, tad viņš nenonāks pie liela traucēkļa. Tas mazais šķērslis viņam izraisīs sajukumu un putros viņu, līdz viņš spēs virs tā pacelties.

Atrasties zem 49 nešķīstības vārtiem nozīmē būt zem tiem apglabātam, tas nozīmē iziet caur 48 šķīstības vārtiem! Es pārvaru katrus no nešķīstības vārtiem un tādā veidā sasniedzu nākamos, daudzkārt augstākus vārtus. Pareizāk sakot, daudzkārt zemākus, jo tie ir nešķīstības vārti. Taču esmu spiests pārvarēt iepriekšējos vārtus. Ja neprotu veikt 1. klases uzdevumus, mani nepārcels uz 2. klasi.

Darbs Ēģiptē ir ļoti smags: ar materiālu, ar ķieģeļiem, ņemot vērā pretošanos un opozīciju Faraonam. Tā nav vienkārša bezdarbība, gaidot, ka laiks izdarīs savu darbu. Laiks neko neizdarīs. „Aklajam neliek priekšā šķēršļus”. Tāpēc mums ir jāstrādā un nedrīkst krist izmisumā, kad jūtam sirds nospiestību. Vēlams šādus periodus maksimāli saīsināt.

Ēģiptes trimdai bija jāilgst 400 gadu, taču Izraēlas dēli to saīsināja līdz 210 gadiem. Lai gan pēc tam šī nepilnība pie viņiem atgriezās, bet jau citā formā. Taču mēs vairs neatrodamies šajā sagatavošanās procesā, kas vērsts uz labošanos un tāpēc mums šis periods, kas dēvēts par Ēģiptes trimdu, Toras saņemšanu, čertdesmit klejojumu gadiem tuksnesī, var būt ļoti īslaicīgs. Šos periodus mēs varam iziet ļoti ātri, paātrinot laiku.

Tad, kad cilvēks atrodas pēdējos, 49 nešķīstības vārtos, neviens, izņemot Radītāju, nespēj viņu no turienes izglābt: „Tikai Viņš Pats, nevis Viņa eņģelis vai sūtnis”. Cilvēks secīgi pietuvinās, pakāpiens aiz pakāpiena, pārvarot visus nešķīstības spēkus un visbeidzot nonāk kontaktā ar pašu Augstāko spēku.

Būtībā visu šo maršrutu mums sagatavo klipa, izbūvējot ceļu, kuru mērojot, mēs varam sasniegt Radītāju.

No nodarbības: no Rabaša raksta, 30.10.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed