Garīgo kāpņu pamats

Radījuma mērķis, ja to definēt saskaņā ar atbilstošu darbību, ir saplūsme ar Radītāju. Taču atbilstoši rezultātam, tas ietver visa labuma sniegšanu radībām, saskaņā ar Viņa vārdu „Labs un labu Darošais”. Turpretī attiecībā pret radībām, mērķis tiek sasniegts labošanās ceļā no paša radījuma puses, lai Radītājam sniegtu prieku.

Rezultātā, visi šie trīs nosacījumi atklāsies vienotības punktā. Šis punkts komplektējas, „izpaužas” no dažādu daļu savienojuma, šīs daļas ir polāras, pretējas, svešas viena otrai. Tās, proti, cilvēki, neskatoties ne uz ko, pieliek pūles un strādā, vēloties savienot savas sirdis ar īpaša spēka palīdzību. Šis spēks ir „gaisma, kas atgriež pie Avota”. Tadā veidā mēs realizējam radījuma mērķi.

Šodien mēs atrodamies „šīs pasaules” līmenī, tā atrodas zem garīgo pakāpienu kāpnēm. Būtība ir tajā aspektā, ka visi šie pakāpieni atklājas šeit, „padibenē”. Citiem vārdiem, visas pakāpes kabalists izzina atrodoties tāpat arī zemākā līmeņa izzināšanā. Šīs kāpnes atrodas „uz zemes”, bet to virsotne sniedzas līdz „debesīm”. Lai cik augstu kāpnes sniegtos, to pamats jebkurā gadījumā apstiprināts šeit.

Tāpēc augšupeja pa garīgo pakāpienu kāpnēm tiek izskatīta cilvēku savstarpējo attiecību spogulī, nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā mūsu pasaules līmenī. Mums ir viegli to traktēt šādā veidā, atbilstoši zara un saknes savstarpējai saiknei. Būtībā tādā veidā tam ir jāatklājas.

Kabalisti to bija atklājuši „potenciālā”, ne no darbībām mūsu pasaulē – mazās pakāpēs, mazā vienotībā, mazā grupā. Turpretī mums jāatklāj šīs kāpnes jau darbībā, lielākos mērogos.

Taču jebkurā gadījumā, atbilstoši stāvokļiem mūsu atdeve Radītājam īstenojas mīlestībā pret tuvāko. Šeit mēs varam izdarīt secinājumu par to, kādi spēki un pūles mums jāiegulda mīlestībā pret tuvāko, lai caur viņu sasniegtu mīlestību pret Radītāju.

No nodarbības: no raksta „Mīlestība pret Radītāju un radījumiem”, 18.10.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: