Mūsu vienotība – stiprāka par ienaidniekiem

No grāmatas „Gaisma un saule”: Kamēr Israēls sarga sevī vienotību, tas gūst uzvaru pār visiem ienaidniekiem, kas pret to saceļas.

Ar to, ka saglabājam starp mums vienotību, mēs gūstam uzvaru pār visiem ļauniem spēkiem. Tie vairs nav nepieciešami, jo visi spēki attiecas uz vienu spēku, kuru izņemot, nav nekā cita un šis spēks ir labs un labu darošs. Taču kā labs tas tiek sajusts tikai atbilstoši tam, cik lielā mērā cilvēks tiecas sasniegt šo labestību atbilstoši savai pakāpei, savām spējām.

Ja nē, tad tas pats spēks darbojas pretējā formā. Protams, šī spēka darbība jebkurā gadījumā ir laba un labu nesoša gan grēciniekiem, gan taisnajiem. Taču cilvēks, kurš no labestības tiecas uz pretējo pusi, sajūt šo spēku kā ļaunu. Šis ļaunums izpaužas dažādos veidos, atbilstoši tām īpašībām un vēlmēm, kuras viņam jāizlabo uz gaismas rēķina, tā ir gaisma, kas atgriež pie avota. Tieši gaismā viņš sajūt tumsu, gluži kā sikspārnis, kas apžilbis no saules gaismas, līdz ar gaili līksmi sagaida rītausmu.

No sagatavošanās nodarbībai, 13.10 2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed