Pasūtījuma filma

Starpība starp garīgo pasauli un materiālo ir tajā aspektā, ka garīgā pasaule ir mans iekšējais stāvoklis. Manu acu priekšā nerodas kāda ārējā aina ar lidojošiem eņģeļiem un ļauniem gariem. Taču arī šī pasaule, kuru sajūtam kā ārējo, ir mūsu iekšējā sajūta. Visas sajūtas attīstās materiālā, mūsu uztverē.

Kādreiz, pagājušajos gadsimtos cilvēki uzskatīja, ka vājprātīgie, kuri redzēja vīzijas, ir  svētie vai gaišreģi. Pēc tam psiholoģija izskaidroja, ka šīs halucinācijas izraisa iekšējie procesi, kas noris cilvēkā. Kabalas zinātne piekrīt psiholoģijas secinājumiem.

Kabala vēl sensenos laikos, no pašiem pirmsākumiem, kad cilvēks izzināja Radītāju, apgalvo, ka šīs pasaules ainas ir mūsu iekšējo sajūtu sekas. Taču mēs varam mainīt savu psiholoģiju, savu uztveri, lai dzīvotu ne šajā realitātes gaitā, kura rodas spontāni, attēlojot mums šīs pasaules ainu, bet paši izvēlētos, kādu filmu vēlamies skatīties.

Šim nolūkam nepieciešams izpētīt: kas ir cilvēks, kas viņu vada, kādā veidā viņš darbojas un tad mēs spēsim palūkoties uz sevi ar racionālu, veselu skatu. Kā sacīts: „Tiesnesis pamatojas tikai uz to, ko redz viņa acis”, bet viss pārējais ir fantāzijas. Visa mana dzīve un visa šī pasaule arī ir kaut kāds sapnis.

Kabala šādām izmaiņām mums dod instrumentus – ar to šī zinātne atšķiras no visām pārējām pieejām: reliģiskām vai zinātniskām. Kabala sniedz mums līdzekļus, kas ļauj mainīt savus sapņus un iluzorās ainas, kurās mēs dzīvojam, ļauj tās izpētīt, pavērties uz tām no malas un redzēt spēkus, kas aiz tām darbojas un šīs ainas mums veido. Šis spēks mūs paceļ līdz tādai pakāpei, ka paši sākam veidot šīs ainas, pasaules formu. Būtībā mēs paši sākam noteikt, kādā dimensijā vēlamies atrasties, ko izvēlēties.

Tādā veidā mēs paceļamies līdz mūs vadošo spēku izzināšanas līmenim un mācāmies ar tiem rīkoties. Turklāt beigu beigās, aiz visiem šiem spēkiem mēs atklājam augstāko saprātu, Radītāja vēlmi. Tā jau ir visaugstākā pakāpe, tajā, atklājot radīšanas cēloni, mērķi un nodomu, mēs sasniedzam pilnīgu saplūsmi ar Radītāju.

Taču tā ir tikai pagaidu augstiene, bet kas seko aiz tās: dzīvosim redzēsim. Mēs eksistēsim jau citādā formā. Un tālāk jau ir arvien jaunas un jaunas izzināšanas un virzības uz priekšu pakāpes. Taču tās vairs nekādā veidā nav saistītas ar vēlmes materiālu, jo attiecībā pret vēlmi mēs jau izlabojām savu attieksmi. Šī jaunā izzināšana notiek aiz „matērijas” robežām, daudzkārt augstākās īpašībās.

No sagatavošanās nodarbībai, 10.10.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: