Pravietis – darbs un atzinība

Bāls Sulams „Viens bauslis”: Lai gan Moše pieņēma Toru un likumus attiecībā uz visām paaudzēm un neviens pravietis nav apveltīts ar tiesībām ieviest jaunus grozījumus, līdz ar to viņam dotais pravietojums ir saistīts ar laiku. Un katra pravieša misija – turpināt sākotnējo pravietojumu tām paaudzēm, kuras vairs nav izpelnījušās to uztvert no pirmās. Pēdējais pravietis ir Mašiahs, kurš aizstāj visus. Taču arī viņš, protams, nav tiesīgs ko pievienot vai atņemt. Un viņa panākumi vairosies, par cik visa paaudze būs gatava pieņemt viņa vārdus un ar viņa palīdzību sasniegs pilnību.

Jautājums: Ko nozīmē jēdziens „pravietis”?

Atbilde: Sacīšu atbilstoši savai izpratnei: „Pravietis” ir tas, kurš savienots ar Radītāju Binas pakāpē (kur viņš „dzird”), vai Hohma pakāpē (kur viņš „redz”). „Pravietis” ir sūtnis, kurš darbojas ārpus sevis, ar misiju attiecībā pret ārējiem apļiem, ar mērķi izlabot tilpnes/ vēlmes.

Kopējā sistēmā noris dažāda veida labošanās: visas iespējamās vēlmes daļas savstarpēji savienojas visos iespējamos veidos. Noteiktam „sektoram”, noteiktai vēlmei, noteiktai daļai ir uzdevums – mudināt to vai citu vēlmju, „sektoru”, sistēmas daļu uz papildu labošanos. Un attiecībā pret tām šī daļa tiek dēvēta par „pravieti”. Caur to, lai izlabotu vienu vai otru kopīgās dvēseles daļu, nāk pārpilnības piedeva.

Radījums kopumā sastāv no nedzīvās, augu, dzīvnieciskās un cilvēciskās dabas daļām, kuras dažādos veidos viena ar otru saistās. Un, lūk, izpaužas kāda daļa, kas citām daļām caurstrāvo nezināma īpaša spēka, īpašas vadības starojumu. Šīs daļas ietekme tās darbības esošajā periodā nav ierobežota, bet pievienojas sistēmai, kurai jāizlabojas noteikta darbību skaita vai „gadu” laikā.

Jā, pravietis bija darbojies savā laikā, taču viņa ieguldījums saglabājās sistēmā. Viņam ir īpaša tilpne, īpaša tipa dvēsele, caur kuru Radītājs iedarbojas uz citiem.

No vienas puses, tā, protams, ir Radītāja sistēmā izvēle, taču no otras puses, tas tomēr ir arī cilvēka darbs. Darbs, kurš gaida, līdzko viņš nonāks pie šīs misijas. Šis darbs viņam ir predestinēts un neizbēgams.

No nodarbības: no Bāla Sulama raksta „Viens bauslis”, 01.10.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: