Pasaules izzināšanas gudrība

Cilvēks attīstās pakāpeniski un ir cēlies no pērtiķa, kā uzrakstīja izcilais kabalists ARI pirms 300 gadiem, vēl pirms Darvina. ARI rakstīja, ka cilvēka pasaulīgais ķermenis ir pērtiķa attīstības rezultāts, bet cilvēka garīgo, iekšējo saturu nosaka augstāko spēku kopums. Kabala nodarbojas ar cilvēku, ne ar viņa materiālo ķermeni.

Katrs cilvēks attīstās, pateicoties saiknei ar apkārtējo sabiedrību, iekļaujot sevī no citiem viņu raksturīpašības, domas. Cilvēks nekad neattīstītos, ja vientulībā augtu mežā. Visa mūsu attīstība noris uz savstarpējas iekļaušanās pamatiem.

Sacīts: „Ejiet un pelniet viens no otra” un garīgajā nozīmē ar šo jēdzienu tiek domāts, ka katrs sevī iekļauj visus un, pateicoties tam, attīstās. Atbilstoši tam, cik lielā mērā cilvēks no citiem uzņem sevī viņu vēlmes, zināšanas, uzvedības manieres – viņš aug. Neviens nevar attīstīties savrup. Attīstība notiek nevis tāpēc, ka cilvēks pats par sevi kļūst gudrāks, bet tāpēc, ka viņš „uzsūc” no citiem.

Bagātinot vienam otru uz savstarpējas iekļaušanās pamata, mēs veicam jaunus zinātniskus atklājumus, atklājam jaunu sabiedrību. Nav cita faktora, kas ļautu atklāt  jaunu realitāti gan materiālajā, gan garīgajā jomā, kā tikai iekļaušanās, savienojumu skaita pieaugums starp cilvēkiem.

Pateicoties tam, mēs paplašinām savus uztveres instrumentus, katrs bagātinotinoties no citiem un tādā veidā sākam redzēt sarežģītāku ainu. Tas attiecas uz jaunu spēku un likumu atklāsmi, zinātnes attīstību – tas viss cilvēkam atklājas atbilstoši tam, cik lielā mērā viņš kļūst sarežģītāks no visu pārējo iekļaušanās viņā.

Mēs dzīvojam absolūtā realitātē, par kuru visas zināšanas jau pastāv. Taču, lai šīs zinības atklātu, mums nepieciešama arvien lielāka iekļautība vienam otrā un lielāka saikne starp visām daļām, kuras atrodas ikvienā no mums. Pēc sašķelšanās procesa, kad šīs daļas sākam savākt kopā, šis savienojums mums ļauj atklāt pasaules izzināšanas gudrību, patieso realitātes formu, kas arī tiek dēvēts par zinātnes attīstību.

Mēs atklājam to arvien vairāk un tieši tāpēc, ka katrs iekļauj sevī visus pārējos. Tas ir sarežģīts pinums – savienojums pretstatā nošķirtībai, tas ļauj mums saprast realitātes ainu no plusa un mīnusa, pretēju nosacījumu un īpašību sastatījuma.

Tāpēc pat materiālajā šķērsgriezumā, visos līmeņos panākumi ir atkarīgi tikai no visu citas dabas daļu savienošanas. Pateicoties tam, tiek noteikta gan intelektuālā attīstība, gan jutekliskā, materiālā un garīgā – kā sašķelšanās sekas un to labošana.

Tikai pilnībā savienojoties un pareizi papildinot vienam otru, mēs spēsim atklāt vispārējo Universa būtību, ko dēvē par „Radītāju” – spēku, kas atrodas augstāk par visu realitāti. „No Viņa darbībām mēs Viņu izzinām”, tas ir, atklājot realitāti, tajā eksistējošos spēkus un parādības, mēs nonāksim pie sākotnējās idejas, pateicoties kurai viss ir radīts.

No nodarbības: no „TES priekšvārda”, 22.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: