Garīgās pasaules fizika un lirika

Savā vēlmē baudīt, radījuma materiālā mēs runājam sajūtu, pārdzīvojumu valodā. Taču, ja mēs runātu spēku valodā, kā to dara kabalas zinātne: ekrānu, vēlmes līmeņu (avijut), pievilkšanās un atgrūšanās spēku terminoloģijā, proti, par to, kas darbojas dabā, nevis par to, kā mēs sajūtam šo spēku iedarbības rezultātu savā materiālā, tad sanāktu ļoti konkrēta saruna.

Piemēram, kas ir „Valdnieka nozīmība”? Tas ir spēks, kas cilvēkam sniedz iespēju pildīt kādas darbības noteiktā virzienā – Radītāja, Viņa diženuma, nozīmības pievilkšanas spēks., ticības, atdeves spēks vai saņemšanas spēks. Ja mēs runātu šajā konkrētajā valodā, tad netērētu daudz vārdu un nenonāktu pretrunās.

Tāpēc kabalisti skaidro, ka par realitāti var stāstīt četrās valodās, kuras atbilst attiecīgiem četriem materiāla līmeņiem mūsos, par cik runa iet tikai attiecībā pret saņemošajiem, par viņu atklājumiem. Kabalas zinātne to apspriež visdziļākajā līmenī, jo runa neiet par mūsu sajūtām, bet par spēkiem.

Nosacījumus, tādus kā pievienot darbā aizliegumu vai to samazināt un nepieciešamība pēc ticības par to, ka Radītājs ir dižs, kabala nodod spēku, vektoru, attiecību starp spēkiem, to savienojumu valodā.Savstarpēji savienojoties visos iespējamos veidos, tie rada dažādas parādības.

Taču, ja runāt ne par ārējo pētīšanu, bet par izzināšanu, par iekļūšanu iekšienē un šo spēku izmantošanu, tad mums nav izvēles. Mēs nevaram izmantot tos automātiski kā mūsu pasaulē, kurā atrodamies tajā pašā darbības līmenī. Garīgajā pasaulē sākumā mums nepieciešams ienākt šo spēku darbības laukā un tāpēc mums vajadzīga cita valoda – sajūtu valoda, praktiski izmantojama valoda

Līdz garīgo spēku darba līmenim mums nepieciešams pacelties ar savām sajūtām, lai prastu tās izmantot. Tāpēc šo zinātni dēvē par „saņemšanas gudrību” (hohmat a-kabala). Uzsākot pētīt patieso realitāti kā darbojošos spēku kopumu, noskaidrojam, ka aiz diviem spēkiem: atdeves un saņemšanas, patiesībā stāv tikai vienīgais Radītāja spēks, izņemot kuru nav nekā cita.

Radītājs izmanto divus spēkus, lai pārvaldītu un ja mēs vēlamies izzināt Viņu, to, kas atrodas augstāk par saņemšanas un atdeves būtību, tad mums jāiegūst šie spēki to pareizajā savienojumā, pareizā balansā un tādā veidā Viņu izzinām. Tad mums savienojas kopā gan augstākās pasaules „fizika”, kabalas zinātne, kas runā par spēkiem un mēs paši, tas ir, šo spēku izzināšana Radītāja darba valodā, sajūtu valodā. Pateicoties šīm abām valodām, mēs paplašinām savus uztveres instrumentus un iegūstam spēju sajust patieso realitāti.

No sagatavošanās nodarbībai, 22.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: