Cilvēks, kurš atklājis ceļu uz atpestīšanos

Septembrī mēs atzīmējām Bāla Sulama, mūsu izcilā skolotāja, piemiņas dienu. Viņš ir apgaismojis mūsdienās visu cilvēci ar gaismu, kas plūst no augšienes. Viņš atklāja mūsu paaudzei kabalas zinātni, lai mēs spētu to izmantot un ar tās palīdzību paceltos no dzīvnieciskās pakāpes uz cilvēcisko, zinātu, kā izpildīt visas darbības un sasniegt savu acu atvēršanos. Tikai tādā veidā mēs varam redzēt, kur patiesībā atrodamies, pašiem to nemanot.

Bāls Sulams bija tik lielā mērā izcils cilvēks, ka mēs pat pienācīgā veidā nespējam novērtēt un pateikties par to, ko viņš izdarījis. Mums jābūt viņam pateicīgiem par savu garīgo dzīvi tādā pašā mērā, kā esam pateicīgi tēvam un mātei par sava dzīvnieciskā ķermeņa dzīvi. Tikai tā nav materiālā dzīve, bet garīgā, kurā mēs sasniedzam mūžību un pilnību, augstākās pasaules, tādu stāvokli, kuru patlaban pat nav iespējams iedomāties.

Bāls Sulams ļoti smagi strādāja, lai to veiktu. Viņš tik ilgi rakstīja, strādājot bez apstājas desmitiem stundu, ka viņam tirpa rokas un nācās ar spēku vērt vaļa pirkstus, lai izņemtu no tiem pildspalvu. Viņš atvēlēja atpūtai 2,5 – 3 stundas naktī un pusstundu – stundu dienā, lai varētu saglabāt koncentrēšanās spēju, turklāt visu pārējo laiku strādāja. Tā norisinājās visā viņa dzīves gaitā.

Kara laikā viņš bija gatavs atsacīties no visām savām izzināšanām un lūdza Radītāju nolaist viņu no garīgās pakāpes tikai tāpēc, lai prastu vismaz kaut kādā veidā palīdzēt nelaimīgajiem cilvēkiem, kas izjuta ciešanas šajā pasaulē un pat nespēja saprast kāpēc. Un Radītājs sadzirdēja viņa lūgumu un palīdzēja viņam to izdarīt. Pat Mozus to nespēja panākt no Radītāja, kad lūdza Viņu padarīt sevi par atbildīgu par savu tautu un novērst no viņiem sodu.

Bāls Sulams atradās ļoti augstā pakāpē un Radītājs viņam sacīja: „Visā cilvēcē man nav neviena cita, kas būtu man tuvāks par tevi”. Bāls Sulams bija īsts gigants. Cerēsim, ka spēsim pienācīgi novērtēt viņa augstumu, viņa vērtību. No vienas puses, viņš bija saistīts ar Radītāju, bet no otras puses, spēja nolaisties pie katra cilvēka, lai sajustu, kadā formā nepieciešams nodot viņam skaidrojumus. Viņš mācēja rakstīt tik delikāti, lai neaizvainotu ne reliģiskos, ne pasaulīgos un satuvinātu viņus cik vien tas ir iespējams.

Viss viņa mantojums nodots mūsu rokās. Mēs saņēmām visus šos instrumentus, pateicoties Rabašam, kurš adaptēja šo metodiku tās realizācijai grupā. Nodarbību un darba gados, mēs sākām saprast, kas rakstīts šajos darbos, realizēt, pietuvināt visām pārējām grupām un līdz ar to arvien vairāk vērtējam to milzīgo ieguldījumu, kuru ar savu darbu nesis Bāls Sulams. Viņš bija pirmais kabalists, kurš atklāja atpestīšanās etapu.

No sarunas maltītes laikā: veltīts Bāla Sulama piemiņai, 15.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: