Vieta Radītāja atklāsmei

Jautājums: Sacīts: „Un lai uzceļ šķirstu no akācijas, divarpus elkoņu garumā…” No kurienes nāk šāda rasējumu precizitāte? Kas ir zelts, ar kuru apliek zelta kroni gan no ārpuses, gan iekšpuses?

Atbilde: Runa iet par 10 galvenajām sefirot, katrā no kurām ir savas 10 sefirot, bet tajās – savas utt. Tās dalās noteiktās īpašībās, kombinācijās, savstarpējās saiknēs.

Pastāv nedzīvā, augu, dzīvnieciskā daba un cilvēks – daļas, kuras piedalās procesā, kurā pielīdzinās Radītājam. Katrai no šīm daļām jāsastāv no savām pamatīpašībām. Pieņemsim, koenam obligāti ir jābūt precētam. Ir jābūt zināmiem košera dzīvnieku veidiem,  proti, tiem jābūt ar šķeltiem pakaviem un noteiktu gremošanas sistēmu.

Kāpēc šķirstu būvē no akācijas vai Libānas ciedra, bet pārklājumam izmanto zeltu, sudrabu, varšu? Tāpēc, ka tie ir īpaši materiāli, kas eksistē dabā dabiskā veidā, tos nav nepieciešams iegūt mākslīgā veidā.

Šie materiāli tiek izmantoti noteiktā kombinācijā, veidojot to vai citu formu. Tu ne tikai izmanto kādu īpašību, tev tā ir jāmaina, jāpiešķir tai noteikta forma tavā darbībā. Pieņemsim, skopais un ļaunais kļūst par sirsnīgu un dāsnu. Proti, visas īpašības pareizi jāsavieno, jo katrai no tām ir jābūt noteiktā formā, noteiktā savienojumā ar citām. Tādā veidā tiek veidota vieta Radītāja atklāsmei.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 29.07. 2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed