Atbildīgie mirkļi

Ļauniem spēkiem nav nekādas gribas brīvības. Mums šķiet, ka kādi cilvēki vai tautas tīšuprāt nodara mums ciešanas, izdarot noziegumus vēsturē. Taču tas viss ir sistēmas darba tiešas sekas, šajā sistēmā, izņemot Radītāju, ir tikai viens elements, kuram piemīt spēja zināmā mērā ietekmēt sistēmu – tie esam mēs, kuriem ir iespēja patstāvīgam darbam, brīvai rīcībai, domai, nolūkam.

Tāpēc nevajag nevienu vainot. Radītājs ir labs un nes tikai labestību un pasaulē darbojas Viņa nodibinātie likumi, kurus nedrīkst pārkāpt. Sanāk, ka visā pasauļu sistēmā, visā Universā tikai mums vienīgajiem ir spēks, kas ļauj kaut ko mainīt realitātē.

Mēs atrodamies milzīgā gaismas, saprāta, gudrības, radījuma programmas okeānā, kā uz maza plosta. Un mēs varam šo okeānu ietekmēt tā, lai justos tajā droši, mierīgi, labi, bet varam izraisīt šajā okēnā briesmīgu vētru. Viss atkarīgs tikai no mums!

Tomēr pārējās radības daļas, izņemot mūs, nemainās. Gaisma atrodas absolūta miera stāvoklī, bet tilpne/ vēlme uz visiem 100 procentiem ir atkarīga no gaismas. Tikai starp tiem ir izvēles brīvība. Tāpēc, izņemot mūs, neviens nevar neko mainīt, jo tie pilnīgi pakļaujas augstākai vadībai. Tā ir sistēma, caur kuru Radītājs uz mums iedarbojas, lai iztaisnotu mūsu ceļu un pietuvinātu Sev.

Sacīts, ka „Faraons pietuvināja Izraēlas dēlus Radītājam”. Katrs upuris (kurban) pietuvina (karov) Viņam un ir atkarīgs tikai no tā, cik lielā mērā mēs paši izmantojam savu brīvo izvēli.

Tāpēc nedrīkst gaidīt un zaudēt ne mirkli – mums jāizpilda savs darbs, cik vien tas ir iespējams. Realitātē nekas nemainīsies, izņemot to, ko mēs paši izmainīsim, pieliekot savas pūles.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas, priekšvārds, 20.08.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: