Ticēt Radītāja dižumam

Jautājums: Ko nozīmē ticēt Radītāja dižumam? Vai ticība ir instruments kā zinātniekam, kurš veic kādu eksperimentu pēc cita zinātnieka ieteikuma?

Atbilde: Mūsu pasaulē jēdziens „ticība” ir ļoti novazāts: „es ticu”, „es esmu ticīgs” utt. Kabalā šim jēdzienam ir pilnīgi cita nozīme. Ticiba ir sajūta.

Viss, par ko mēs runājam kabalā, ir divi spēki: saņemšana un atdeve, tas ir, vēlme un gaisma (šīs vēlmes piepildījums). Pie tam piepildījums formē vēlmi un pārveido to tādā veidā, kā studējam to četrās stadijās tiešās gaismas attīstībā.

Kāpēc viens no eksistējošiem spēkiem tiek dēvēts par gaismu, nevis baudu? Tāpēc, ka gaisma iedarbojas uz tādiem vēlmes attīstības posmiem, kas vēl nesajūt to kā baudu, kā piepildījumu. Taču viss tiek darīts ar gaismas palīdzību. Tāpēc šeit nav tāda jēdziena kā „ticība”.

Ko nozīmē „es kaut kam ticu”? Kaut kam nesaprotamam, aplamam, nesajūtamam? – Nē. Mēs vienmēr runājam, vadoties no kli/ tilpnes (vēlmes) redzes viedokļa, no tā redzes viedokļa, ko šī vēlme sajūt.

Svarīgākā ir spēka dižuma sajūta, spēka, kas mani ir radījis un mani vada, sajūta, ka šis spēks ir labestīgs, dodošais. Šādu sajūtu mēs arī dēvējam par ticību.

Par ticību mēs tāpat arī dēvējam atdeves un mīlestības īpašību, tāpēc ka sajūtot spēku, kas mani ir radījis, es sajūtu sevī tādas pašas atdeves un mīlestības īpašības. Pretējā gadījumā es nespētu šo spēku sajust, jo viss tiek sajusts tikai atbilstoši īpašību līdzībai: tajā pakāpē, kādā man ir kāda īpašība, es sajūtu šo pašu īpašību it kā ārpus sevis. Lai gan nav tāda „ārpus manis” – viss vienmēr tiek sajusts manī.

Nepieciešams iepriekš saprast, lai ko mēs justu, mēs sajūtam tikai tāpēc, ka esam tādi paši – mēs, savukārt, sastāvam no tās pašas īpašības. Principā mēs sajūtam sevi! Rezultātā mēs nonākam pie tā, lai sevi mainītu un tad mēs jutīsim sevi citādus – garīgus.

Ticēt Radītāja dižumam nozīmē sajust šī spēka dižuma primaritāti, šis spēks visu rada, visu vada un visu piepilda.

No nodarbības krievu valodā par tēmu „Jautājumi un atbildes”, 25.08.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: