Izveidot sevī Augstākās pasaules modeli

Viena no Toras nodaļām dēvēta „Truma”, kas tulkojumā nozīmē „Upurēšanas”. Taču garīgajā darbā jēdzienam „truma” ir pavisam cita nozīme – Radītāja celšana augstumā.

Šajā nodaļā stāstīts par to, kā tiek celts Templis, līdz pat pēdējiem sīkumiem. Tāpēc, ka viss ir būvēts atbilstoši sefirot tēlam un līdzībai, šīs sefirot personificē saikni Augstākajā pasaulē – mūs vadošajā sistēmā, kas atrodas mūsu sajūtu ietvaros.

Augstākā pasaule caurvij visu Universu un tāpēc Torā tiek aprakstītas visas šīs pasaules saiknes, savstarpējās attiecības, formulas. Pat ne vienkārši formulas, bet formulu sistēma. To nav viegli paskaidrot, jo mūsu pasaulē nav atbilstoša matemātiskās metodikas veida, mēs nerisinām šādus uzdevumus. Tikai daži no tiem tiek risināti ar atsevišķiem paņēmieniem.

Tad, kad mums ir darīšana ar analogām sistēmām, kurās bezgalīgās, visu iespējamo saikņu variācijas atrodas it visā, tas ir, viss ir savstarpēji saistīts, mēs neesam spējīgi to izprast. Mēs nespējam aptvert tādu sistēmu ne prātā, ne jūtās un vienlaikus sevī turēt visu. Mums ir jābūt tādiem iekšēji, lai sajustu, ka ārpusē pastāv tāda pati sistēma.

Ja mūsos šāda modeļa nav, tad to mēs varam tikai „sagriezt” daļās un uztvert kā integrālu: ņemt pa daļiņām un summēt. Taču tā ir tikai summa, nevis viss kopā. Mēs nespējam aptvert visu. Tikai atbilstoši labošanās pakāpei, atbilstoši līdzībai ar šo sistēmu, mēs sākam to atklāt. Pretējā gadījumā tā atrodas ne tajā dimensijā, iziet mums cauri un mēs to nesajūtam.

Tāpēc ar siju, jumta, nosegu celtniecību, kas aprakstīts Torā, tiek domāta integrālās sistēmas izveidošana cilvēkā.

Runa iet ne par objektu celtniecību mūsu pasaulē, bet par jaunu īpašību izveidošanu sevī. Tad, kad sacīts: „Uzcel šķirstu no koka” vai „Ieliec akmeni no oniksa”, – ko nozīmē akmens, ko nozīmē koks? Atklāj sevī šīs īpašības (nedzīvo, augu un dzīvniecisko līmeni), izvēlies tās viskonkrētākajā veidā un izveido no tām iekšējo sistēmu atbilstoši noteiktiem izmēriem un rasējumiem, kas ir it kā Augstākā pasaule, kura tev ir jāsasniedz. Ja tu radīsi sevī šādus nosacījumus, tu izzināsi šo sistēmu un tad tā tiks dēvēta, piemēram, par Templi vai svētnīcu.

Svētnīca ir kas līdzīgs lielai teltij, kurā sapulcējas cilvēki, lai apvienotos un absolūtā, pilnīgā savstarpējā saiknē atklātu Augstāko spēku, augstāko sistēmu.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 29.07.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: