Izraidīts pēc savas izvēles

Bāls Sulams „Trimda un atbrīvošanās”: Ja Israēla tauta ievērotu Toras baušļus, tad ar to nekas ļauns nenotiktu.

Visu Toras baušļu pamatā, kā zināms, ir viens galvenais likums: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Turklāt paši baušļi ir mūsu vēlmes labojumi no egoistiskā nolūka uz altruistisko.

Taču, no otras puses, jāsaprot, ka trimda – nepieciešama lieta. Tā ir jāizjūt, tā ir jāpārdzīvo pa īstam, tajā uz noteiktu laiku jāiegrimst.

Nav nejaušība, ka kabalistiem hasīdu laikos Austrumeiropā pirms divsimts trīssimts gadiem bija pieņemts „iziet trimdā”: cilvēks atstāja mājas un devās, kur acis rāda. Viņš atradās cilvēku vidū, saduroties ar problēmām un nelaimēm, atrodoties visdažādākajās situācijās, kas ļāva labi „pieslīpēties” nīdēju vidū.

Šāda labprātīga aiziešana palīdzēja paātrināt kopīgo trimdu, lai tā beigtos daudz ātrāk par noteikto laiku. Kabalisti to nedarīja sevis dēļ, bet patiešām atdeves dēļ. Šodien mums grūti iedomāties, kādām briesmām viņi bija pakļauti, kādos apstākļos lika sev atrasties. Taču viņi juta: tas ir jāpārdzīvo, lai iegūtu autentisku spēku, kas ļauj vērsties pie Radītāja.

Neskatoties uz to, runājot teorētiski, ja tauta noturētos mīlestības likuma ietvaros un nepārņemtu kaimiņu tikumus, tā nesajauktos ar tiem trimdā un tai nākotnē nekas slikts neatklātos. Būtībā viss ļaunums, kas izpaužas, ir tie egoistiskie sirds apgrūtinājumi, kurus mēs nepratām pārvērst augšupejā. Rezultātā tie noved pie krituma…

No nodarbības: no raksta „Trimda un atbrīvošanās”, 12.08.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: