Turoties pie vecā, nekad nepakāpsies augšup

Savā attīstībā mums jānoiet tāds stāvoklis, kad atstājam visu savu iepriekšējo formu. Gluži kā kvieša grauds, kuru iesēja zemē un tas pilnībā sapuva. Palika tikai informācijas gēns, rešimo, bet pats materiāls pārvēršas pīšļos – kļūst par barību jaunai formai, kas izveidojas pēc trūdēšanas.

Proti, notiek nolaišanās no iepriekšējā stāvokļa un pēc tam pacelšanās uz jaunu stāvokli. Turpretī viszemākajā lūzuma punktā no iepriekšējā stāvokļa paliek tikai rešimo, kas apgriežas otrādi un pārvēršas jaunā rešimo, jauna stāvokļa gēnā. Tāda ir gan auga, gan dzīvnieka, gan cilvēka dzimšanas pareizā forma mūsu pasaulē, tāpat arī garīgajā.

Pretējā gadījumā mēs nespētu pāriet no stāvokļa stāvoklī. Šeit nepieciešams apvērsums – 10 jaunas sefirot. No vecā 10 sefirot parcufa uz jauno 10 sefirot parcufu pāriet tikai informācijas dati, rešimo. Tā notiek mūsu pasaulē, par cik garīgā sakne izpaužas materiālajā zarā, tāpat arī mūsu iekšējā attīstībā. Visur darbojas viens un tas pats likums.

Sanāk, ka jebkurš jauns stāvoklis tiek ceļā sasniegts pateicoties tikai tam, ka mēs atstājam iepriekšējo stāvokli, mainām savu viedokli, uztveri, pieeju, sajūtot to kā nepareizu, nederīgu un tāpēc paceļam sevi augšup uz jaunu pakāpi.

Garīgajā pasaulē tas ir izteikts vēl spilgtāk salīdzinājumā ar materiālo. Ja materiālajā pasaulē cilvēks nemaina savu viedokli, pasaules uztveri, uzskatus, tad nesasniedz izaugsmi. Viņš tikai pievieno iepriekšējam viedoklim, tāpēc paliek tas pats mazais bērns, tikai lielāka izmēra. Augoša cilvēka pazīme ir apvērsums sapratnē, apziņā, darbā.

Viņš saņem kontroli pār šiem stāvokļiem un noved sevi pie tā, ka piepeši zaudē visu iepriekšējo varu, iepriekšējo pieeju. Viņš jau vairs nevar tajā noturēties un jūtas bezspēcīgs, pazudis, nezinot, ko darīt tālāk. Garīgajā ceļā šādu stāvokli mēs dēvējam par kritumu, jūtoties saputrojušies, nesaprotot, kas ar mums notiek, taču pēc tam atnāk jauns stāvoklis.

Ierastajā dzīvē šādi apvērsumi parasti nenotiek, un cilvēks vienkārši arvien vairāk pieliek klāt vecajai bagāžai un tāpēc nekad nesaņem jaunu formu, paliekot tāds pats bērns līdz pat vecumdienām.

No nodarbības: no raksta „Radīšanas akta noslēpums”, 02.08.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: