Visums ir dators

Viedoklis (S. Loids, MTU prof.): Visums ir dators, Visums sastāv no atomiem, visas šīs elementārdaļiņas satur informāciju un tad, kad tās saduras, šī procesa gaitā transformējas informācijas biti.

Par Visumu var domāt kā sastāvošu no atomiem, tas ir tradicionāls skats uz lietām, taču tāpat mēs varam lūkoties uz atomiem kā saturošiem un apstrādājošiem informāciju, kā uz datoru. Kā tikko mēs saprotam, ka Visums veic skaitļošanu un apstrādā informāciju, mūsu pasaulsskats momentāni mainās.

Ja domāt par dzīvi kā par enerģijas un informācijas apstrādāšanu, kļūst saprotams, ka Visums var tikt izskatīts kā enerģijas un informācijas apstrādāšana. Dzīvība, dabiski, rodas no šiem Visuma aprēķiniem.

Evolūcija ir tehnoloģisko revolūciju konsekvence informācijas apstrādē: valodu rašanās, rakstības izgudrojums, iespiedmašīnas izgudrošana, kas ļāva milzīgam cilvēku skaitam saņemt pieeju zināšanām, datora un iPhone parādīšanās.

Replika: Mēs atrodamies informācijas jūrā, okeānā, taču uztveram to citādos veidos – enerģijas, matērijas veidā. Tāpēc, ka pastāv tikai doma, pareizāk sacīt, Radītāja Nodoms. Šis nodoms iekļauj sevī visu pārējo kā savas izpausmes attiecībā pret mums, atbilstoši mūsu attīstībai, tas ir, šī Nodoma apzināšanai. Taču tas jau ir nākamais izzināšanas līmenis, – nevis informācijas zināšana, bet gan Radītāja izzināšana – šīs informācijas avota izzināšana.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: