Garīgā darba sakne

Garīgā darba sakne nozīmē Radītāja darbību, vērstu attiecībā uz mums, pamata meklējumus. Tikko mums atklājas, ka Radītāja klātbūtne ir visapkārt, radot un veidojot katru stāvokli, būtībā no tā momenta mēs sākam savu apzināto un pārdomāto darbu. Šī sapratne un apziņa – augstāka par zināšanām, jaunajās vēlmēs, nevis tajās, kuras mums ir patlaban.

Tāpēc visa pacelšanās, mērojot atklāsmes pakāpienus, ir augstākās vadības izzināšana, noskaidrošana, ka tieši Radītājs bija organizējis un iztaisījis mums visu norisošo notikumu cēloņus. Atkarībā no tā, cik augstu mēs paceļamies pa izzināšanas kāpnēm, mēs arvien dziļāk atklājam savas saknes, atskatoties atpakaļ uz visu izieto ceļu un paceļoties līdz pašai Bezgalības pasaulei.

Ar katru reizi mēs uzzinām, ka katram notikumam bija daudz dziļāka sakne nekā mēs domājām. Katrai, pat nelielai darbībai un sīkam stāvoklim bija tūkstošiem dažādu iemeslu, kas saistīti vēl ar tūkstošiem citu svarīgu darbību, kas skar radības pašus pamatus.

Mums šķita, ka ar mums notiek kaut kādi personiski, nejauši notikumi – attiecībās ar biedru, ar grupu, ārējo pasauli, ar mājiniekiem, ar sevi pašu. Taču piepeši mēs atklājam, kā tas viss, ietverot jebkuras vissīkākās detaļas, saistīts ar visu realitāti, ar tūkstošiem gadu ilgo evolūciju mūsu pasaulē, ar daudzu pārdzimšanu riņķojumu, ar visa Universa, visas radības, kuri atrodas augstāk par visām pasaulēm, pamatiem.

Tādā veidā no redzamās puses mēs izzinām apvērsto pusi, bet pēc apvērstās puses izzinām redzamo. Pie šāda savstarpēja atbalsta, kā sacīts: „Radītājs tevi aptver no visām pusēm”, mēs atklājam Viņa tiešo un netiešo vadību. Cilvēks tiecas uz redzamo pusi – viņam atklāj apvērsto, tiecas uz apvērsto – viņam atklāj redzamo un tādā veidā viens atrodas otrā – Hasadim un Hohma gaisma atklājas viņam jaunajās tilpnēs, un viņš izzina savu sakni.

Turklāt no saknēm viņš jau izzina to, kas tās ir radījis, dibinājis, izveidojis, tas ir, Radītāju – „atbilstoši Viņa darbībām izzina Viņu pašu”.

No nodarbības: no raksta „Radīšanas akta noslēpums”, 29.07.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: