Mūžīgais strīds?

Bāls Sulams „Miers pasaulē” : Piemītošās jums miera, žēlsirdības, taisnīguma un īstenības īpašības saduras un karo viena ar otru, pie tam, ne vien atsevišķu muļķu vidū, bet arī katrā cilvēkā.  Šīs četras kategorijas valda pār viņu, vienlaikus vai pārmaiņus un karo viņā – līdz pat tādai pakāpei, ka veselais saprāts nespēj nolikt viņus pa vietām un novest pie vienotas absolūtas saskaņas.

Neskatoties uz visām pūlēm, uz Zemes arī turpmāk valdīs nesaskaņas. Mums nekad nesasniegt mieru un līdzsvaru. Globālā pasaulē vairs nav iespējams atšķirt, kur un kādas īpašības ņem virsroku. Visi ir iekļauti visos, taču rezultātā mums nav nekādu cerību uz kopīgo pilnību un harmoniju.

Laikam ritot, mēs sapratīsim, jutīsim, „izmēģināsim pēc garšas” miera, žēlsirdības, taisnīguma un īstenības kategorijas. Tad mēs varēsim veikt autentiski zinātniskus pētījumus un izprast to, kādas kategorijas un tieši kādā veidā tās akcentējas valstīs un sabiedrībās ar atšķirīgu mentalitāti, atšķirīgām pieejām pret dzīvi un reliģiju, ar atšķirīgu vēsturi, tostarp ar starpkopienu un starptautisko savstarpējo attiecību vēsturi. Tieši tāpēc, ka vienas īpašības prevalē pār citām, tautas un civilizācijas šodien atrodas nepareizā savstarpējā saiknē. Tā rezultāts – mums nav iespēju nodrošināt labklājību ne atsevišķās sabiedrībās, ne starp tām.

Tikai ielūkojoties lietu būtībā, pateicoties vispusējai izpētei, mēs tiksim skaidrībā par attīstības procesu un sapratīsim, kā savienot četras pamatkategorijas tādā veidā, lai ar savstarpējās mijiedarbības palīdzību  tās palīdzētu novest cilvēku, sabiedrību un visu pasauli pie ļaunuma apzināšanās, tas ir, pie visu neveiksmju cēloņu sapratnes. Tikai pēc tam pasaulei radīsies iespēja atveseļoties.

No nodarbības: no raksta „Miers pasaulē”, 28.07.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: