Mainot sevi, mēs mainām pasauli

Kongress Sanktpēterburgā, 1. nodarbība

Mūsu uzdevums – saprast, ka daba ir vienota, globāla un mēs esam tieši tie, kam tā ir jāsavieno ar savstarpējām mūsu iekļaušanām vienam otrā, ar nolūkiem. Tādējādi tēma „Nav neviena cita, izņemot Viņu” nāk no Dabas vienotības – nav nekā cita, izņemot vienu vienoto sistēmu, kas ietver sevī visu.

Turpretī tas, ka tā šķiet mums sašķelta, notiek tāpēc, ka mēs paši esam atdalīti viens no otra un tāpēc mēs redzam pasauli tieši tādu, kas ir saskaņā ar nosacījumu, ka katrs cilvēks sajūt to sevī pilnīgi individuāli.

Tas, ka pasaule mums šķiet sadalīta, savstarpēji attālināta, atrodoties savstarpējā saišu pārrāvumā vienam ar otru, kas no dienas dienā arvien vairāk izpaužas, ir tā rezultāts, ka mūsos pastāvīgi aug egoisms. Pie tam tas aug paātrināti, atbilstoši krasai hiperbolai – mēs redzam, kā katru gadu, bet patlaban jau katru mēnesi, katru nedēļu un pat katru dienu, viss  pasaulē ātri mainās. Mainās tieši tāpēc, ka šīs pārmaiņas notiek mūsos.

Pasaules sajūta ir pilnīgi individuāla. Tāpēc, pamatojoties uz šo aspektu, arī rodas pareizas pasaules uztveres metodika: ja mēs mainām savas īpašības, mēs mainām pasaules izjūtu.

Mūsdienās par šo tēmu pastāv vairums filozofu, psihologu, fiziķu darbu. Zinātnieki pamazām sāk pietuvoties vienam un tam pašam viedoklim attiecībā uz to, ka pasaule ir atkarīga no mūsu subjektīvajām pasaules izjūtām, taču tās visas ir vienādas. Lai gan katrs sajūt pasauli ar savu uztveri, tomēr visi to sajūt vienādi, vadoties  no mūsu egoistiskajām īpašībām. Ja mēs tās izlabosim uz pretējām, tad, dabiski, sajutīsim citādu pasauli – integrālu un savstarpēji saistītu. Mēs labojam nevis pasauli, bet sevi.

Pamatojoties uz šo, izriet viens no mūsu metodikas postulātiem: „Nedomā par pasaules labošanu…”. Ar šiem vārdiem mēs saprotam cilvēka, cilvēces labošanos. Rezultātā mūsu kustība no mūsdienu stāvokļa, kas dēvēts „mūsu pasaule”, uz nākamo stāvokli, kas dēvēts „Bezgalības pasaule”, tas ir tikai mūsu pasaules uztveres iekšējais labojums un ne vairāk.

No 1. nodarbības Sanktpēterburgas kongresā, 12.07.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed