Garīgā un materiālā mīlestība

Krasnojarska: 3. nodarbība pirms kongresa

Jautājums: Sacīts: „Mīli tuvāko kā sevi pašu”. Kas ir „tuvākais” cilvēkam ar punktu sirdī?

Atbilde: Principā par tuvāko mēs dēvējam jebkuru cilvēku pasaulē, kurš mums bija svešs, bet kļuva tuvākais.

Cilvēkam ar punktu sirdī saskaņā ar hierarhiju tuvākie ir tie cilvēki, kuri atrodas ar viņu ceļā – biedri grupā. Mēs varam būt ar viņiem atklāti, varam nodarboties ar apvienošanos, savstarpējo atbalstu, realizēt garīgās sistēmas saikni. Tāpēc, ka tā nav nejaušība, ka esam vienā grupā – mēs piederam vienai iekšējai, augstākai sistēmai un tāpēc sapulcējamies kopā. Tāpēc, pirmām kārtām, mums jārada tādi savstarpējie nosacījumi kā „mīlestība pret tuvāko”.

„Mīlestība pret tuvāko” tiek noteikta ar to, ka es sāku sajust sava biedra vēlmi, viņa vajadzības augstāk par savām.

Ar jēdzienu „mīli savu tuvāko kā sevi pašu” tiek domāts „augstāk par sevi, vairāk par sevi”. Šodien es sevi mīlu vairāk par visu pasauli. Tas nozīmē, ka arī pret maniem biedriem man jāizturas tā, lai viņi man būtu svarīgāki par visiem. Tas arī nozīmē iegūt atdeves īpašību, kad viņu vislielāko vēlmi – mērķa sasniegšanu, augstākās sistēmas atklāšanu –  uztveru kā savu personīgo un viņiem tajā palīdzu. Ja manu biedru garīgums man ir augstāks par manu, tad šajā brīdī es sasniedzu atklāsmi.

Mīlestība mums nozīmē nevis to, ko pieņemts uzskatīt par mīlestību mūsu pasaulē, bet tieši palīdzību tiem, kas atrodas ar tevi ceļā, lai viņi varētu sasniegt savu mērķi. Par mīlestību dēvē otra cilvēka vēlmes piepildīšanu.

No 3. nodarbības pirms Krasnojarskas kongresa, 13.06.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: