Kas atved pie Dieva?

Jautājums: Kāpēc mūsdienu cilvēce no jauna tiecas pēc reliģijas?

Atbilde: Pasaulē ir krīze. Kopš pēdējā pasaules kara, tas ir, trīs paaudžu laikā, attīstīto valstu iedzīvotāji pieraduši pie paredzamības un stabilitātes, zina, ka būs droša rītdiena. Turpretī patlaban, atrodoties globālajā krīzē, viņi jūt neziņu, nestabilitāti, atstumtību, nākotnes un veiksmes trūkumu.

Pie tam šī sajūta aptver visu Zemeslodi. Šī sajūta pastāvīgi izraisa trauksmes viļņus. Viss ir nestabils, nav nākotnes, plānu, kad zaudētas visas cerības, paliek tikai viena – cerība uz Dievu – tēlu, kas gatavs ieņemt galveno orientieri un vietu tavā pasaulē, to stabilizēt. Tādējādi cilvēks sev rada Dievu.

Kabala runā par to, ka pasaulē nav nekā cita, izņemot Dabu, tā ir atdeves un mīlestības spēks, kas rada visu, visu pārvalda un attīsta mūs līdz stāvoklim, kad spēsim saprast savu pretstatu Viņam un vēlēties Viņam pielīdzināties, tas ir, iegūt atdeves un mīlestības īpašību. Tāpēc mērķim „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” ir jākļūst par galveno visās mūsu darbībās.

Reliģijas sadzirdēja šo bausli un aizmirsa, ka lai to izpildītu, nepieciešams mainīt cilvēka dabu no egoistiskās uz altruistisko (atdeve un mīlestība pret visiem). No altruisma neko nevar vinnēt un tāpēc visas reliģijas runā par „Mīli”, taču neviens to nepilda un nesaprot, ko tas nozīmē, tāpēc ka ar egoistiskajām īpašībām nav iespējams saprast atdeves īpašību.

Ja saprastu, ko nozīmē „Mīli”, tad visas reliģijas, kas cilvēkus atdala, izzustu. Mūsdienu centieni, kas vērsti uz reliģiju, liks cilvēcei to pārbaudīt un nomainīt to pret reliģiju „Mīli”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed