Integrālā veselība

Jautājums: Integrālajā sabiedrībā katra cilvēka personīgā labsajūta pāraug sabiedriskajā. Kas ir “sabiedriskā labsajūta”?

Atbilde: Patlaban pasaulē atklājās kopējā savstarpējā saikne. Visi zinātniskie pētījumi runā par to, ka mēs esam vienota organisma daļas. No šī organisma kopējās darbības ir atkarīgs viss, un katra tā daļa ir atbildīga ne vien par sevi, bet arī par to ļaunumu, kuru tā nodara visam organismam ar savu nepareizo funkcionēšanu.

Tāpēc ikvienan cilvēkam, katrai atsevišķai cilvēces daļai tas ir jāsaprot, turklāt pareizu sapratni dod tikai integrālā audzināšana un izglītība, kas skaidro kopējās savstarpējās saiknes sistēmas darbu.

Pirmkārt, nepieciešams radīt tādu sabiedrību, kas visus tās locekļus uzturētu vienotības sajūtā un, atkarībā no tā, kā šī vienotība sāks rasties, sabiedrība spēs radīt jaunas, integrālās savstarpējās saiknes.

Tādējādi mēs to nevaram vienkārši sākt radīt tagad, pieņemsim, jaunu veselības aizsardības sistēmu. Tāpēc, ka cilvēki nesaprot, kas ir integrālā sabiedrība, viņu eksistence pagaidām balstās uz egoistiskiem principiem.

Taču atkarībā no tā, kā viņi paši mainīsies un kā mainīs savstarpējās attiecības, viņi sāks just, kāda tieši veselības aizsardzības sistēma ir nepieciešama. Viņi redzēs, ka tā ir pavissam cita sistēma.

Viņi sāks sajust un saprast, ka ir atkarīgi no visas apkārtnes: nedzīvās, augu, dzīvnieciskās un cilvēciskās – un atbilstoši tam tieksies uz to, lai tas viss atrastos harmonijā, par cik harmonijas pārkāpšana ir visu slimību galvenais avots.

Tāpēc integrālajā izglītībā un audzināšanā mums ir jāiekļauj izpratne par integrālo veselību, kas atkarīga vienīgi no pareizas apvienošanās, kas anulē vairums problēmu, tāpēc ka visas nervu, psihosomatiskās problēmas, viss, ko tās cilvēkā izraisa, – tas viss izzūd. Mēs pārliecināsimies, ka pat sirds, plaušu un citas saslimšanas, kuras principā nav atkarīgas no organisma nervu sistēmas, rezultātā arī tiek provocētas ar vienotības trūkumu.

Tādējādi tikai atbilstoši mūsu integrālajai izglītībai un audzināšanai mēs sapratīsim, kas mums ir jāmaina un tad radīsies nepieciešamība pēc jaunas veselības aizsardzības sistēmas.

No TV pārraides „Nākotnes medicīna”, 4. daļa, 07.04.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: