Visums paredzēts tikai cilvēkam

Jautājums: Saskaņā ar integrālo teoriju Universā pastāv tikai vienīgā Zemes civilizācija. Uz Zemes dzīvojošie cilvēki ir vienīgie bezgalīgās laiktelpas gigantiskās ainas subjekti. Sanāk, ka viss Visums radīts tikai ar vienu nolūku, lai mēs izaugtu un sajustu sevī ko citu?

Atbilde: Visums ir radīts, lai mēs sasniegtu nākamo eksistences līmeni – augstāk par šo dabu, kuru mēs atklājam un esam ienākuši tās nākamajā, vissmalkākajā līmenī. Tas ir mūžības, bezgalības, pilnības, absolūtas harmonijas līmenis.

Lai sasniegtu šādu līmeni, mums no dabas ir jāmācās tās harmonija, pilnība, tās savstarpējās mijiedarbības, savstarpējība un tas jāatdarina.

Jautājums: Vai šim nolūkam ir vienlīdz jāaudzina pieaugušie un bērni? Vai arī pieaugušos  ir jau par vēlu audzināt?

Atbilde: Jāaudzina gan sirmgalvji, gan jaunie, tāpēc ka katrs cilvēks ir ekvivalents attiecībā pret šo līmeni, ikviens cilvēks ir nepieciešams. Ja jūs pieņemat dabu kā integrālu, tad katram elementam tajā, kā analoģiskā sistēmā, ir tāda pati svarīguma pakāpe kā visiem pārējiem elementiem.

Pie tam nepastāv atšķirība, kādā valodā pasniegt šo teoriju bērniem un pieaugušajiem. Lieta tā, ka visiem cilvēkiem pašiem apzināti, saviem spēkiem jāiziet uz pilnīgas savstarpējās mijiedarbības līmeņa, kā šūnas mūsu organismā.

Pilnīga savstarpējā mijiedarbība ir absolūta veselīgas sistēmas garantija, un tad mēs sevi  sajutīsim atrodamies nākamajā līmenī. Pie tam šī līmeņa sasniegšanas termiņš ir priekšnoteikts. Mums pie tā ir jānonāk vistuvākajā laikā. Ja mēs paši uz to netieksimies, tad jutīsim, kā no aizmugures mūs pastumj samērā nepatīkami spēki, kas piespiež to darīt.

No TV pārraides „Globālā krīze”, 19.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: