Magnētiskajā gaismas laukā

Jautājums: Kas ir lūgšana?

Atbilde: Lūgšana ir lūgums, kas raidīts Radītājam par to, lai man iedotu atdeves spēku. Pasaulē valda vispārējais atdeves spēks, uz tā turas pasaule. Šis spēks, kas dēvēts par Radītāju, Veidotāju, atrodas visa Universa pamatā. Ja es vēršos pie šī spēka, tad varu palūgt tikai atdeves spēku. Ko vēl citu tas var man dot?

Es lūdzu, lai šis spēks man pietuvinātos, tas ir, ar savu atdeves enerģiju vairāk mani ietekmētu. Taču tad, kad Radītājs sāk uz mani iedarboties ar savu atdevi, es varu uztvert šo spēku dažādi. Ja esmu tam gatavs un līdzinos Viņam ar savām īpašībām, tad jūtu Viņa pietuvināšanos kā labestīgu, man no tā ir labi. Turpretī, ja atrodos ar Viņu pretējās īpašībās, tad Viņa pietuvināšanos man uzskatu kā ļaunu.

Lūgšana tiek dēvēta par MA”N, „sievišķo ūdeņu” pacelšanu augšup. Sievišķā vēlme, Nukva – mana vēlme baudīt vēlas pacelties līdz Binas pakāpei, lūdz piešķirt sev atdeves īpašību.

Tas tiek dēvēts par lūgšanu, kad vēršamies pie Radītāja, gaismas, atdeves īpašības ar lūgumu, lai šī atdeve sāktu mūsos valdīt un kļūtu par mūsu personīgo īpašību. Es nevaru būt tāds pats kā Radītājs, „dievišķā daļa no augšienes”, taču es vēlos, lai Viņa īpašība sāktu manī valdīt.

Līdz brīdim, kamēr Radītājs staro man ar savu atdevi, šī īpašība manī dzīvo un tādā pašā pakāpē man pašam pieder tāda pati īpašība. Turpretī, ja Radītājs atņem man savu ietekmi, es tajā pašā mirklī krītu. Tas ir gluži kā magnēta spēks, kas notur mani gaisā kā metāla gabalu. Šis spēks uz mani pastāvīgi iedarbojas, un tad es karājos gaisā. Tiklīdz šī ietekme beidzas, tiklīdz magnētā pārstāj plūst strāva un izzūd tā lauks, kas notur dzelzs gabalu, šis gabals acumirklī nokrīt.

Tieši tāpat arī mēs saņemam atdeves spēku. Mēs to nesaņemam tiešā veidā savas būtības iekšienē, bet uz visiem laikiem paliekam ar vēlmes saņemt būtību, ka metāla gabals, kas pakārts gaisā. Taču tas spēj karāties gaisā, pateicoties tikai tam, ka atrodas gaismas ietekmē. Tāpēc lūgšanai nekad nav jābeidzas, mēs pastāvīgi esam atkarīgi no Radītāja.

No sagatavošanās nodarbībai, 28.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: