Pavadonis caur tuksnesi uz apsolīto zemi

Jautājums: Kāpēc sacīts, ka „Mozus sapulcēja tautu kalna pakājē. (Kalns – „ar”, no vārda „irurim” – šaubas). Proti, Mozus atveda tautu pie visdziļākajām domām un sapratnes – pie viszemākās pakāpes”?

Atbilde: Mozus īpašība cilvēkā paredzēta izveidot viņā sapratni par to, ko patiesībā nozīmē atdeve. Mozum ir jāatklāj Radītājs Izraēla tautai.

Visos mūsu informācijas gēnos, kuri ietver sevī visu Bezgalības pasaules Malhut, pastāv tāda īpašība, tāds saiknes līmenis starp visām sašķeltajām daļām, kas dēvēts „Mozus”. Šīs īpašības uzdevums – iepazīstināt cilvēku ar absolūtas atdeves īpašību. Tad, kad cilvēks šādu īpašību iegūst, viņš var pievienot tai jau savas tilpnes, vēlmes un strādāt saņemšanā atdeves dēļ.

Tas nozīmē, ka „Mozus atved viņus pie visdziļākajām domām un sapratnes”. Viņš ved cilvēku cauri visām viņa vēlmēm, kas dēvētas „tuksnesis”, attīra tuksnesī šīs vēlmes no egoistiskā nolūka, kas dēvēts „Ēģipte”, novedot tās visas pie atdeves atdeves dēļ. Tad šīs vēlmes ir gatavas praktiskam darbam trijās līnijās, ko dēvē par Izraēlas zemes iekarojumu.

No nodarbības: no raksta no grāmatas „Šamati”, 14.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: