Kam dot priekšroku?

Jautājums: Ja garīgajā nav laika kategorijas, tad kāpēc sacīts, ka Radītājs jau visu ir radījis? Sanāk, ka Viņš visu ir jau izdarījis un patlaban nepiedalās situācijās, kurās mēs atrodamies?

Atbilde: Radītājs nepiedalās nevienā situācijā, un mums no Viņa nav jāgaida palīdzība. Tas tikai vienkārši tiek sacīts mūsu valodā, ka Radītājs mums palīdz, gaida, raizējas, piedalās, soda.

Patiesībā mēs eksistējam spēku pasaulē, tajā apjomā, kur saņemšanas īpašība un atdeves īpašība atrodas viena pretim otrai. Atkarībā no tā, kā cilvēks, kurš sevī iekļauj šīs divas īpašības, tās līdzsvaro, viņš sevi sajūt.

Tāpēc viss izlabotais apjoms, kurā atrodas mūsu vēlmes, kas absolūti līdzīgas atdeves īpašībai, tiek dēvēts par Radītāju. Turpretī tas apjoms, kurā mēs atrodamies mūsu saņemšanas vēlmēs, tiek dēvēts par cilvēku. Cilvēkam pakāpeniski jāpielīdzinās atdeves īpašībai, līdz savienosies, pielīdzināsies, saplūdīs ar Radītāju.

Šeit pastāv precīzi likumi starp saņemšanas īpašību un atdeves īpašību. Atrodoties starp šiem likumiem un ar skolotāja, grāmatu, mācību, grupas palīdzību izvēloties, kādu īpašību un kādā pakāpē uzskatīt par labāku, mēs virzāmies uz priekšu.

No virtuālās nodarbības, 17.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: