Vispārējā programma un katrs tās solis

Jautājums: Kāpēc sacīts, ka „Bauslis glābj tikai tad, kad cilvēks ar to nodarbojas, turpretī Tora glābj pastāvīgi, pat tad, kad ar to nenodarbojas”? Kāpēc vispār pastāv labojumā šāds sadalījums?

Atbilde: Par Toru dēvē gaismu, kas atrodas apkārt cilvēkam viņa garīgajā ceļā. Pat tad, kad izzūd iekšējā gaisma, kas piepildīja tilpni esošajā pakāpē, apkārtējais gaismojums paliek un atbalsta cilvēku. Ja cilvēkam nemirdz nekāda gaisma, viņš vispār pārstāj eksistēt. Visa dzīvība turas tikai pateicoties gaismai.

Tad, kad cilvēks nepilda „bausli”, proti, neatklāj specifisko gaismu Hasadim vai Hohma, pateicoties stāvoklim, kuru viņš ir sasniedzis, tad jebkurā gadījumā ir vispārējā pagaisma, kas dēvēta par „Toru”. Tā ir vispārējā radījuma programma, kas cilvēkam atrodas priekšā un viņam staro. Viņš to saprot, taču esošajā momentā nenodarbojas ar kādu no tās punktiem, konkrētu labošanos.

Turpretī „baušļi” nozīmē cilvēka rīcības atbilstoši konkrētiem rešimo, kas viņam atklājas un kuros piedalās iekšējā gaisma, apkārtējā gaisma un garīgais parcufs. Tas ir darbs ar saviem noteiktajiem labojumiem. Tāpēc pastāv 613 baušļi, kuri tostarp iekļauj sevī visu Toru. Bezgalības gaisma tiek dēvēta par Toru, tā ir gaisma, kas atklāsies Labošanās Beigu posmā.

Tora ir vēlmju (tilpņu), gaismas, rešimot (informācijas gēnu), dažādu attiecību starp punktu sirdī un Veidotāju sistēma. Visa šī sistēma, kas paredzēta tam, lai novestu punktu sirdī pie saplūsmes ar Radītāju, tiek dēvēta par Toru.

Turpretī bauslis ir katrs konkrēts solis, kas mums jāveic savā ceļā, lai nonāktu pie mērķa.

No nodarbības: no raksta no grāmatas „Šamati”, 10.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: