Kā attaisnot to, ko attaisnot nav iespējams

Jautājums: Kā lai attaisno Radītāju, ja acu priekšā redzi smagas ciešanas, nāvīgi slimus cilvēkus?

Atbilde: To patreiz nav iespējams attaisnot, mēs taču nevēlamies melot vai izlikties, pierunāt sevi vai klausīties citu mierinājumus. Pastāv dažādas psiholoģiskas ietekmes metodes, kas ļauj mainīt cilvēka viedokli par notikušajiem ar viņu traģiskajiem notikumiem. Taču kabalisti klāsta, ka acīmredzamas izmaiņas iespējamas tikai saskaņā ar noteikumu, ja uz cilvēku iedarbojas Augstākā gaisma, kas atgriež pie Avota, kura viņu ietekmēs un mainīs viņa stāvokli.

Stāvoklis ir pakāpe, uz kuras cilvēks atrodas. Tad viņš citādi raudzīsies uz notiekošo, citādi jutīs un sapratīs atbilstoši jaunajai pakāpei, kuru patreiz sasniedzis, pateicoties gaismai. Šādā gadījumā šī pārmaiņa tiks izraisīta nevis ar to, ka viņam sagrozījuši galvu, pārliecinājuši apkārtējie. Tāda veidā viņi māna viņu un neļauj saredzēt patiesību, it kā dod nomierinošas zāles. Viņi pūlas viņam parādīt, ka viss ir kārtībā un tādējādi melo viņam un aizšķērso viņam ceļu uz īstenību.

Mēs šādā veidā nerīkojamies – mēs nenomierinām, bet tikai atbalstām cilvēku, lai viņš atklātu visu savu ego. Mēs palīdzam viņam atklāt savu egoismu un noturēties.

Noturēties jebkurā situācijā, kas atklājas, ir iespējams tikai divos ceļos. Pirmais ceļš – zināmā veidā nomaskēt problēmu un sevi saputrot un tad cilvēks vēršas pēc palīdzības pie reliģijas, ticējumiem, mistikas. Tādā veidā mūsu pasaulē rīkojas visi.

Vai arī, gluži otrādi, var vēl vairāk atvērt savas acis un vēlmi, un sākt strādāt, lai pievilktu gaismu, kas atgriež pie Avota, lai šī gaisma mani izlabotu. Tad no jaunā līmeņa es redzēšu pareizo ainu.

Kādā veidā es šo gaismu pievelku? Pateicoties tam, ka attaisnoju notikumus, kas norisinās, kuri nāk no vienota principa: „Nav neviena cita, izņemot Radītāju”. Es vēlos atklāt šo Augstāko spēku, izņemot kuru, nekā cita nav.

Es nesamierinos ar notiekošo kā paklausīgs ticībnieks, bet vēlos atklāt Augstāko. Es saprotu, ka visas manas sajūtas ir Radītāja aicinājumi. Viņš vēlas, lai radījumi Viņu atklātu un atklātu kā vienīgo un absolūti labestīgo spēku.

No nodarbības: no „Desmit Sefirot Mācības”, 08.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: