Matērijas daļiņa līdzās gaismas dzirkstelei

Mēs atrodamies Bezgalības pasaulē. Taču šajā Bezgalībā ir tikai ļoti maza gaima: Nefeš de-Nefeš, kas radījusi radījumu „no nekā”, kā vēlmes baudīt mazu smilšu graudiņu. Tā ir tikai Bezgalības pasaules sākotnējā, saknes stadija. Kāpēc tādā gadījumā tā tiek dēvēta par bezgalīgu?

Tāpēc, ka, izņemot šo gaismas dzirksteli un mazu matērijas daļiņu, nekas vairāk nepastāv. Viss pārējais rodas, pateicoties gaismas dižumam šī mazā radījuma sajūtās, pateicoties radījuma cieņai pret gaismu, kas to ir radījusi un rūpējas par to. No šī diženuma izzināšanas arī rodas Bezgalības pasaules sajūta.

Pēc tam, kad šis mazulītis sāk attīstīties un kļūst arvien patstāvīgāks, tā sajūtās dzimst veselas pasaules. Sākumā tas atnāk instinktīvi, gaismas ietekmē. Taču rezultātā attīstība nonāk līdz tādam punktam, kurā atrodamies patreiz. Ja tagad no šī stāvokļa mēs pacelsimies atpakaļ augšup, izmantojot visus mums sagatavotos priekšdarbus, tad sasniegsim patieso Gaismas dižuma izzināšanu.

Par patieso to var dēvēt nosacīti, jo nav iespējams sasniegt Radītāja patieso būtību un varenumu attiecībā pret radījumu. Taču, kad mēs atgriežamies augšienē, tad atklājam NARANHAJ gaismu – to pakāpi, kurā Radītājs ļāva mums sasniegt Viņu, to dēvē par „Saplūsmi”. Šājā pakāpē, atbilstoši Viņa vēlmei, mums jākļūst līdzīgiem Viņam.

Sacīts: „Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem” (113. Psalms). Taču mēs neprasām pacelt mūs no dubļiem, lai padarītu mūs par bagātiem, bet vēlamies pacelties tikai tāpēc, lai cienītu un godātu Radītāju. Tikai tāpēc mēs lūdzam pacelt mūs no pīšļiem, lai izzinātu Viņa varenumu, nevis lai uzlabotu personīgo stāvokli.

Šīs pacelšanās liek saprast, kas mūs radījis un kas par mums rūpējas. Turpretī pats materiāls paliek pilnīgā trūkumā – galvenais: pievienoties augstākajai gaismai, atdeves īpašībai, ne sevis dēļ, bet lai sagādātu prieku Radītājam. Tā ir visa mūsu cerība. Tādā veidā mēs nonākam precīzā atbilsmē ar to ainu, to formu, kas pastāv Bezgalības pasaulē: matērijas kripatiņa līdzās gaismas dzirkstelei, bet viss pārējais – Radītāja Bezgalīgais varenums.

No sagatavošanās nodarbībai, 07.03.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: