Pirmā mūžības pakāpe

No Bāla Sulama raksta „Izvēles brīvība”: Nāve ir pastāvēšanas neesība vai kaut kā esoša zaudēšana. Tāpēc tā var notikt tikai tādā gadījumā, ja cilvēkā vēl atrodas vismaz dzirkstele, kuras nolūks ir eksistēt sevis paša dēļ. Tad par šo dzirksteli var sacīt, ka tā pārstāj eksistēt un nomirst.

Turpretī, ja cilvēkā nav palikusi neviena šāda dzirkstele, bet visas viņa būtības dzirksteles ietērpjas atdevē Radītājam, tad tas viss nenomirst un neizzūd. Tāpēc ka pat tad, kad ķermenis tiek anulēts, tas notiek tikai no saņemšanas savā labā skatpunkta, kurā ietērpta vēlme saņemt, kas nespēj eksistēt citādi.

Taču kad piepildās Radīšanas nodoms un Radītājs priecājas, ka īstenojis savu vēlmi, cilvēka būtība ietērpjas šajā Radītāja baudā un izpelnas kļūt par tikpat absolūti mūžīgu kā Viņš. Sanāk, ka cilvēks atbrīvojas no nāves eņģeļa.

Vēlmei baudīt tikai nepieciešams atbrīvoties no nolūka, kas virzīts savā labā, taču pati šī vēlme neizzūd, bet iegūst nolūku, kas virzīts uz atdevi. Ja cilvēks šo nosacījumu spēj izpildīt tā visminimālākajā mērā, pirmajā pakāpē, ja vēlas, lai tā notiktu, tad atnāk gaisma un padara viņu par derīgu šai pirmajai pakāpei, ko dēvē par stāvokli pie Sīnaja kalna.

Tāpēc cilvēkam jāpieņem visi nosacījumi, jāpaceļas pāri visam sirds nocietinājumam, kas viņam sūtīts, pāri visām raizēm, visiem šķēršļiem, lai visu korelētu ar Radītāja vadību, nonākot pie secinājuma, ka nav neviena cita, izņemot Viņu un ka Viņa vadība ir absolūti labestīga. Tas ir jāpieņem ar ticību augstāk par zināšanām un jāatsakās no visa personīgā, lai ar visiem dvēseles spēkiem tiektos tikai pie Radītāja.

Ja cilvēks vēlas nošķirties no visiem šīs pasaules labumiem un ne tāpēc, ka tie būtu nepatīkami un draudoši, kā tas bija sagatavošanās laikā, bet, gluži otrādi, ņemot vērā iespēju saņemt visus labumus, viņš tomēr no tiem atsakās un vēlas piederēt Radītājam, tad atnāk gaisma un veido viņā šo pirmo atdeves (lišma) pakāpi. Tas tiek dēvēts par Toras saņemšanu, tāpēc ka viņš pirmoreiz redz, kā Toras gaisma atgriež pie avota.

No sagatavošanās nodarbībai, 21.02.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed