Saņemiet instrumentus un negaidiet atlaides

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Tas fakts, ka Zoar Grāmata atklājās šajā paaudzē, ir skaidrs pierādījums tam, ka mēs dzīvojam Mašiaha periodā, tās paaudzes sākumā, par kuru sacīts: „Pasaule tiks piepildīta ar Radītāju”.

Bāls Sulams tā raksta tāpēc, ka visu īsteno augstākā gaisma. Tad, kad tā staro mazāk, Israēla tauta atrodas trimdā. Vēl mazāk – visiem nelaime, līdz pat bojāejai, tas ir, šīs realitātes uztveres zaudēšanai. Un otrādi, kad gaisma staro vairāk, mēs dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi. Vēl vairāk – un mēs sākam sajust gaismas Avotu, tiecamies pie Viņa.

Viss nāk no gaismas, tieši gaisma „satricina” mūsu tilpnes/ vēlmes, taču mūsu laikmetā tās iedarbība mainās. Atklājot kabalas zinātni, radīšanas nodomu un mērķi, sistēmas, kurās atrodas cilvēce, globālo Dabu ar tās absolūtajiem likumiem, kura arī ir Radītājs, – tas viss radīja lielas pārmaiņas mūsu pasaulē. Pēdējos gadsimtos gaisma izraisīja uz pasauli tādu ietekmi, kuras rezultātā atklājās Zoar Grāmata, citiem vārdiem, parādījās milzīgs labošanās avots. Zoar Grāmatas autori atklāti norādīja, ka, pateicoties šai grāmatai, Israēla dēli iznāks no trimdas. Tādējādi mūsdienas ir garīgās augšupejas laiks, un viss ir atkarīgs tikai no kabalas zinātnes pareizas izmantošanas.

Augstākais spēks nepiekāpsies tam, ko jau spējam īstenot. Taču tā vai citādi, Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes atklāšana, darbs, ko veicis Bāls Sulams, atklādams kabalas metodiku mūsdienu paaudzei un Rabašs, kurš aprakstīja garīgā darba noteikumus, – tas viss lika pamatus mūsu augšupejai. Kabalas zinātnes divām daļām, kuras sagatavoja mūsu skolotāji, obligāti bija jānāk gaismā, lai ikviens spētu atmosties, lai pašrealizētos ceļā uz radījuma mērķi, varētu darboties.

Lūk, tāpēc mūsdienas ir Mašiaha perioda sākums, tas ir, galīgās labošanās posms.

No nodarbības, no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 11.02.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: