„Atnāc un ieraugi” sevi jaunā veidolā

Jautājums: Kas tiek domāts ar vārdiem: „Pateicoties pūlēm, pieliktām Toras apgūšanā, izpelnīsies Radītāja vaiga atklāsmi”?

Atbilde: Par Toru dēvē egoistiskās sākotnes labošanās metodiku, kā sacīts: „Es radīju ļauno sākotni un kā piedevu tai Toru, kā līdzekli ļaunās sākotnes labošanai”. Es mācos tāpēc, lai pievilktu sev gaismu, kas apslēpta augstākajās pakāpēs, gaismu, kas atgriež pie sava avota.  Šī gaisma ir iekļauta Torā. Es ceru, tā mani mainīs: dos man jaunu prātu un jaunu sirdi – visu jaunu līdz tādai pakāpei, lai es sevi vispār nepazītu.

Taču galvenais šajā jaunajā „Es” būs tas, ka man atklāsies Radītājs. Tas nozīmē, ka manī sāks valdīt atdeves un mīlestības spēks. Tāpēc es „pielieku pūles Toras apgūšanā”. Taču ne tādēļ, lai saņemtu abstraktas zinības, bet vēloties savienoties ar apgūstamo materiālu. „Uzzināt” – nozīmē nodibināt saikni.

Tad manī atklājas atdeves un mīlestības spēks – Radītāja īpašība, caur kuru es Viņu iepazīstu, kā sacīts: „Pēc Tavām darbībām mēs Tevi iepazinām”. Mēs neizzinām pašu Viņa Būtību, tāpat kā nezinām elektrības, sevis pašu, gaisa būtību. Mums zināmi tikai mūsu iespaidi no šīm parādībām, kuras mēs dēvējam par elektrību, gaisu, apkārtējo pasauli.

Tāpēc augstākais spēks dēvēts par Radītāju (bore), tas ir, „atnāc un ieraugi” (bo-re) – nezināma īpašība, kas manī atklājas. Šo formu, kas atklājas manā vēlmē baudīt, es dēvēju par Radītāju, jo „atnācu un ieraudzīju” to. Turklāt mans mērķis bija ar šo atklāsmi sniegt Viņam prieku.

„Pielikt pūles Toras apgūšanā” – nozīmē izdarīt visu, kas tavos spēkos, izpildot kabalistu padomus: mācīties un strādāt grupā. Pati darbība nozīmē izveidot grupu un organizēt tajā mācības. Viss pārējais attiecas uz nolūku.

Tas viss kopā tiek dēvēts par pūļu pielikšanu Toras apgūšanā, sekojot noteikumiem: „Nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev” un pēc tam: „Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu”, lai sasniegtu mīlestību pret Radītāju.

Šie principi apraksta ne vien Toras apgūšanu, bet vispār visa universa – visu augstāko pasauļu un mūsu pasaules kustības virzienu, kopā ar visiem tās iemītniekiem: cilvēci, nedzīvo dabu, augiem un dzīvniekiem. Tā nav vienkārši Tora, ar kuru kāds nodarbojas, bet visa, kas radīts, attīstības tendence.

No nodarbības, no „Priekšvārda TES”, 19.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: