Dali sevi pareizi

Zoar Grāmata, nodaļa „Naso”, 99. p.: „Un nostājās kalna pakājē”. Tā notiks pēdējās atbrīvošanās laikā, tas ir, mācekļu vadībā, kas mantojuši zināšanas no viedajiem, līdzīgi vergam, kurš iet līdzās sava kunga zirgam.

Jautājums: Kā panākt, lai vergs ietu līdzās kunga zirgam, nevis otrādi?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no mums. Bāls Sulams Zoar Grāmatas Priekšvārda beigās raksta, ja savā darbā mēs pareizi sadalīsim iekšējo un ārējo, tad arī pasaulē viss dalīsies atbilstoši. Un otrādi, ja mēs sevī neveicam pareizo dalījumu, tad arī pasaule dalās nepareizi.

Tādējādi visi pasaules pārmetumi liecina tikai par to, ka tu pats vēl neesi iekšēji dalīts pienācīgā veidā. Tev iekšējie, garīgie jēdzieni, tādi kā atdeve, mīlestība, Radītājs, grupa nepaceļas virs materiālā jēdziena. Rezultātā tu visu pasauli apgriez otrādi “ar kājām gaisā”, nolaižot iekšējo lejup un ārējo paceļot augšup kā kaut ko svarīgu.

Ja sevī visu sadalīt pareizi, neviens pasaulē nespēs tam pretoties. Celsim augstumā garīgo savās acīs, celsim to virs sevis! Atdevi, mīlestību pret tuvāko, vienotību nepieciešams turēt augstāk par visu pārējo un tad no ārienes nebūs ne mazākās pretestības. Tu esi noskaņots un vērsts uz priekšu atbilstoši Augstākajam spēkam.

Turpretī šodien tevi lamā un uzplijas no visām pusēm – tikai tāpēc, lai tevi mudinātu uz šo darbu, uz to, lai tu paceltu iekšējo virs ārējā.

Jautājums: Kā atdot sevī „Israēla” kategorijas varu?

Atbilde: Tas nozīmē – likt atdevi virs saņemšanas, ticību virs zināšanām, grupu virs sevis. Īstenībā tā ir tieši grupa, kas atrodas virs manis, – taču pastāvīgās domās, ikdienas rūpēs. Galvenais karš notiek šeit, iekšienē – lai pastāvīgi atdevi celtu augstumā virs saņemšanas, Radītāja dižumu virs radījuma dižuma, grupas dižumu virs personīgā dižuma.

Jautājums: Kā karot šajā karā kopā?

Atbilde: Savstarpējās palīdzības ceļā. Tas ir viss mūsu darbs.

Piemēram, vakar jums izdevās izveidot nolūku. Un šodien? Vai jūs atrodaties vienā kopīgā nolūkā visas dienas garumā? Vai izjūtat Radītāja dižumu tā, lai līdz vakaram tās būtu jūsu vienīgās rūpes? Vai katrs raizējas par ikvienu, par to, lai visi domātu par vienu? Radītāja dižums – visdziļākais, visdārgākais mūsu vienotības punkts. Tur, šajā punktā, mēs tiekamies ar Viņu.

Īsāk sakot, ja jūs nevirzīsities uz priekšu, tad nespēsiet sadzirdēt neko jaunu…

No nodarbības, no Zoar Grāmatas, 20.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed