Paldies, psihologi – ardievu, filozofi

Bāls Sulams „Kabalas zinātne un filozofija”: Pagājis filozofu laiks un beigusies to vara, kuri pieturas pie filozofiskām koncepcijām. Par to jāizsaka pateicība pētniekiem, kas nodarbojas ar materiālistisko psiholoģiju, kura uzcēla savu fundamentu uz filozofijas drupām un iekaroja sabiedrisko domu.

Visi jau atzīst filozofijas nenozīmīgumu, par cik tā nav izveidota uz reāla pamata… Tādējādi esam pateicīgi materiālistiskajai psiholoģijai, kas deva filozofijai iznīcinošu triecienu.

Tā ir ļoti delikāta tēma. Savā laikā filozofija centās pārņemt savā varā ebreju tautu un ieņemt kabalas zinātnes vietu. Turpretī psiholoģija it kā saglabāja šo vietu kabalas pārraudzībā, tajā pašā laikā filozofija nonāca līdz savam beigu posmam

Taču divdesmitā gadsimta gaitā arī psiholoģija sevi pilnībā realizēja.

Lai varētu uzlēkt uz galda, ir jāpalecas augstāk par galdu. Un attiecīgi mēs nevaram izpētīt cilvēku, ja neesam pacēlušies viņam pāri. Līdz brīdim, kamēr psihologi pētīja cilvēka dabiskās, „dzīvnieciskās” īpašības, viņi guva panākumus. Viņiem pat izdevās atklāt vēlmju piramīdu, kuru bija aprakstījis Ābrahams Maslovs.

Tomēr tie bija mazi, vienkārši atklājumi. Taču tikko psihologi mēģināja iekļūt nedaudz dziļāk, viņi sadūrās ar lielu jucekli. Problēma vēl tajā apstāklī, ka atšķirībā no precīzajām zinātnēm, kuras pēta pastāvīgus, nemainīgus likumus, psiholoģija nodarbojas ar „mainīgajiem”. Cilvēks nav stabils lielums, viņš mainās, īpaši mūsdienās. Tādējādi izpētes rezultāti ātri noveco: pēc dažiem gadiem arī pētnieks un viņa novērojumu objekts vairs nav tādi kā iepriekš.

Rezultātā psiholoģijai nav stingra pamata. Tā nav precīza zinātne, bet mazo, atsevišķo , šauro, aprobežoto pētījumu komplekss. Galu galā šodien, kad filozofija jau kļuvusi par „lamu vārdu”, psiholoģija sevi arī jau izsmēlusi. Esam nonākuši pie finiša taisnes.

No nodarbības, no raksta „Kabala un filozofija”, 20.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed