Kas ir dvēsele?

Jautājums: Ko nozīmē „dvēsele” kabalas zinātnē?

Atbilde: „Dvēsele” (nešama) ir tilpne, kas piepildīta ar Binas pakāpes gaismu. Ja virs savas materiālās, „dzīvnieciskās” saņemošās vēlmes es attīstu attieksmi pret tuvāko un vēlos būt viņam piesaistīts, tad jūtu atšķirtību, neatzīšanu. Izstiepjot šo saikni tālāk, es sāku nicināt tuvāko, bet pēc tam viņu ienīst.

Viss sākas no  nulles, neitrālā līmeņa. Katrreiz cenšoties labi izturēties pret tuvāko (+), tā vietā es izpaužu negatīvu (-). Un jo vairāk es pūlos (↑), jo lielāks negatīvs man atklājas (↓).

Tādā veidā es izeju piecas stadijas – no nulles līdz ceturtajai, kurā atklājas naids – pie tam atklājas tieši tad, kad vēlos sasniegt mīlestību. Tas kopumā notiek pacelšanās laikā un it īpaši katrā pakāpē. Līdz brīdim, kad nonākšu līdz pašam dziļumam, līdz iekļūšu vēlmē visā tās dziļumā (avijut) – naids man neatklājas. Un katrā etapā ir piecas šīs stadijas, kas sastāda AVAJa konstrukciju.

Tātad dvēsele ir garīgā tilpne, paredzēta atdevei tuvākajam vai Radītājam. Nulles, pirmajā un otrajā stadijā šī tilpne ir pastāvīga un tās piepildījumu dēvē par „nešama gaismu”. Turpretī trešajā un ceturtajā stadijā, līdz pat labošanās nobeigumam, es atklāju šo tilpni uz nepastāvīgas pamatnes, un tāpēc tā tiek dēvēta „nešama” – atbilstoši jau sasniegtajam pastāvīgajam stāvoklim.

Tādējādi viss norisinās mūsu savstarpējās attiecībās, naida un mīlestības atklāšanā starp mums. Es pastāvīgi tiecos šīs attiecības izpaust, izveidot, es virzos uz priekšu it kā būtu iejūgts, kā ēzelis zem smagas nastas, kā apmāts, „ieciklēts” šajā virzienā – un tad iegūstu dvēseli.

Tas nozīmē, ka ne man, ne arī tev nav dvēseles, taču starp mums mēs varam nonākt pie tādām attiecībām, kuras tiks dēvētas „nešama”. Līdz ar to mēs pabeigsim savu labošanos, par cik atlikušie divi līmeņi – haja un jehida – izpaudīsies citādāk, pie citiem nosacījumiem, tajās dimensijās, kur iluzorā pasaule jau izzūd…

Tādējādi Bāls Sulams klāsta, ka mums visiem ir viena dvēsele. Tas lauks, tā saikne, kas starp mums izveidojas, tiek dēvēta par „dvēseli” un tā ir vienota. Patreiz to dēvē „nešama”, bet labošanās nobeigumā tiks dēvēta „jehida”.

Pats vārds „nešama” cēlies no kabalas: tas nozīmē veidus, kas piemīt gaismai, kura piepilda izlaboto tilpni tajos etapos, kuri ir iepriekšēji labošanās nobeigumam. Šajā periodā mēs tikai daļēji pievienojam gaismas haja un jehida un Binā līst tikai maza pagaisma no gaismas hohma – no augšienes lejup.

No nodarbības, no raksta „Kabala un filozofija”, 17.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: