Brīnum skaists ceļš uz virsotni

Novosibirskas kongress, 1. nodarbība

Kabalas zinātne klāsta: „Savu pasauli ieraugi vēl dzīves laikā”, tas ir, atklāj vēl dzīves laikā. Cilvēks atrodas šajā pasaulē, pašreizējās sajūtās, nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā dabas līmenī, – lai sasniegtu nākamo, autentisko cilvēcisko līmeni. Runājot citādi, mums ir nepieciešams dzīvot šajā pasaulē savus 70 – 100 gadus (cik kuram), lai sevi attīstītu, paceltos augstākās pasaules sajūtā un tālāk tur attīstītos.

Jauna sajūta, jauna paradigma, jauna esamība, viss, ko mēs iegūstam kopā ar citu sajūtu orgānu un citu pasaules uztveri, tiek dēvēts „Augstākā pasaule”. Līdz šādai pakāpei mums ir jāpaceļas. Un tad – tas, ko uztver mūsu ķermenis, vienkārši aizies, paliks novārtā, netiks vairs sajusts, jo stiprākās sajūtas vienmēr apspiež zemākās. Tas attiecas arī uz mūsu ķermeni: sava organisma „dzīvnieciskajā” līmenī es griežu matus, taču man nesāp. Kapēc nesāp? Tāpēc, ka mati ir augu līmenis un es, atrodoties līmeni augstāk, varu zaudēt matus pilnīgi bez sāpēm. Analoģiski notiek arī paceļoties uz mūsu nākamo, cilvēcisko pakāpi.

Šī pacēluma problēma pastāvīgi mūs motivē. Būtībā dēļ tā mēs arī dzīvojam. Cilvēces vēstures gaitā mēs tā arī virzījāmies uz priekšu – mūsu egoisma mudināti, lai tas attīstītos līdz mūsdienu stāvoklim, kad redzam, ka cilvēks visu it kā ir sasniedzis – un viņam nekā nav.

Tāpēc Bāls Sulams definē kabalas zinātni kā Augstākā vadošā spēka atklāšanu, šis spēks ir viens, vienots, vienīgais, kurš pastāv, dabiski, ārpus laika, telpas un kustības. Kā zinām no mūsdienu fizikas, tā ir pilnīgi reāla pasaule, lai arī izslīd no sajūtām, taču jau sasniedzama domās, prātā, izpētē.

Tātad rakstā „Kabalas zinātne un tās būtība” Bāls Sulams definē šo zinātni kā „Augstākā vadošā spēka atklāšanu visos ceļos visās šī spēka īpašībās un izpausmēs, kas atklājas pasaulēs un kuras cilvēkam pašam ir jāatklāj visos veidos, kādus tikai iespējams pielietot izpētē, līdz visu paaudžu nobeiguma posmam”, tas ir, līdz mēs atklāsim šo Augstāko spēku.

Mūsu pastāvēšanas jēga, kā saka kabalisti, ir tieši šī spēka atklāšanā. Un visas pārmaiņas mūs virza tieši uz to. Pastāv līdzības likums: cik lielā mērā es sevi mainu atbilstoši atdevei, mīlestībai, lai izietu ārpus sevis, paceltos virs sevis, virs sava dzīvnieciskā egoistiskā egoisma, tādā mērā man apkārt esošo pasauli es sajūtu „nesaduļķotu”, atklāju augstāko vienoto Spēku, komunicējos ar to un kļūstu šīs sistēmas daļa.

Tālāk kabalisti skaidro, kādā veidā esam nonākuši šeit, šajā pasaulē. Lai dotu cilvēkam iespēju attīstīties no pašas augstākās šīs pasaules pakāpes, no augstākā vienotā Spēka līmeņa, mēs nolaidāmies lejup līdz viszemākajam stāvoklim. Tieši šajā stāvoklī mums rodas iespēja sākt pacelšanos augšup, tas ir, sākt savu realizāciju.

Neskatoties uz to, ka šajā līmenī pastāv milzīga starpība starp mani un Radītāju, manai pašrealizācijai ir jāsaglabā šī starpība. Man jāpaliek nošķirtam no Augstākā spēka: tad mans „Es” pastāvīgi aug, un es mēroju ceļu augšup, lai sasniegtu līdzību ar šo spēku. Rezultātā manī ir divas īpašības: „Es” – no vienas puses un Radītājs – no otras puses. Proti, jo augstāk es paceļos, jo vairāk sevī uzkrāju īpašības, – no vienas puses, sava egoisma – „Es”, bet no otras puses, Radītāja īpašības, savienojot tās visas sevī kopā. Tas tiek dēvēts „augšupeja vidējā līnijā”. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu.

No šejienes izriet ļoti daudz darbību, kuras mums jāveic ar sevi, – jāveic, lai sajustu to  stāvokli, kad mūsos savienosies egoisms un atdeves īpašība. Pie tam tie savienosies tādā veidā, lai mūsu egoisms atrastos apakšā, bet virs tā būtu ekrāns – atdeves īpašība. Izmantojot mūsu egoismu pretēji, atdeves vārdā, mēs spēsim izlaist caur sevi Bezgalību – visu šo mūžīgo, pasaules augstāko Spēku  un uzzināt, sajust pilnīgi visu, kas atrodas universā.

Lūk, par to mums klāsta kabalas zinātne.

Bez tam, kad mēs sākam studēt un īpaši, kad sākam šo zinātni izzināt, tad redzam visu zinātņu avotu. Viss, ko mēs ar jums apgūstam mūsu pasaulē, ir Augstākā spēka auglis. Tad, lūk, mēs šīs zinātnes izzinām, iekšēji sajūtam, par ko tās klāsta, kas tajās atrodas, kāda jēga un redzam praktiski visu, kas notiek ar mums un ārpus mums. Turklāt mēs sākam novērot, kādā veidā mēs maināmies.

Tā ir brīnum skaista iekšējo pārdzīvojumu ķēde, kas parāda cilvēkam, kā viņš pakāpeniski dzimst pilnīgi citādā veidā, tas ir, kā no viņa pakāpeniski izveidojas Cilvēks. Iekšējā cīņa, iekšējās šaubas, pacēlumi un kritumi un tas viss – ceļā, lai sasniegtu Augstāko spēku.

Lai sasniegtu šo spēku, sākumā mēs ejam pa kreisi – lielākā egoismā. Pēc tam piepeši vēlamies savienoties ar Augstāko spēku – ar atdeves īpašību. Rezultātā mēs pietuvināmies vidējai līnijai. Tad no jauna pa kreisi un atkal pa labi, un no jauna uz atdeves īpašību un tā tālāk. Viss mūsu ceļš ir ļoti sagrozīts, mainīgs, līkloču. Ja vēlamies pareizi virzīties uz priekšu, pastāv tikai viens nosacījums, – ja mēs kā galveno sev izvirzīsim grupu, kura pastāvīgi mums rādīs, kas tad ir šis Augstākais spēks.

Šis Augstākais spēks ir apslēpts. Es varu to iztēloties kā vien vēlos, taču patiesībā tikai vienā ceļā var iztēloties šo spēku tā, lai ikreiz, pastāvīgi man būtu iespēja veikt vēl vienu un vēl vienu soli, lai šo spēku sasniegtu. Tas īstenojas, ja es pastāvīgi esmu saistīts ar grupu, ar citiem cilvēkiem un pastāvīgi strādāju ar viņiem kopā savstarpējā atdevē. „Spēlēties” kopā šajā nākamajā līmenī – Radītāja atklāšanā, atdeves īpašībā, kad mēs to savstarpēji attīstām starp sevi, – būtībā tā arī ir visa kabalistiskā prakse.

Šim nolūkam radīta visa cilvēce, lai galu galā mēs realizētu starp mums atdeves īpašību un tādā veidā pilnībā atklātu starp mums nākamo stāvokli, dēvētu „Cilvēks”.

Pie tā mūs noved arī mūsdienu krīze – cilvēces pēdējā, beidzamā krīze. Mēs to esam tikai sākuši, tā vēl ir priekšā un tā vēl mums daudzkārt nepatīkami atklāsies, ja nespēsim pareizi tai pielāgoties. Tā vai citādi, taču viss notiek tikai tādēļ, lai mēs paceltos līdz Augstākā spēka līmenim.

No 1. nodarbības Novosibirskas kongresā, 07.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: