Izveidosim Cilvēku!

Zoar Grāmata, nodaļa „Naso”, 172. p.: …”Cilvēka tēls” – kā cilvēka sejas attēls, kas ietver visas formas, tas ir, trīs sejas, lauva-vērsis-ērglis. Tie ietverti cilvēka sejas attēlā no Malhut puses tajā, jo cilvēks (adam) ietver Zeir Anpin un Malhut.

…”Cilvēka tēls”, kas ietver noslēpumus, kuri līdz pasaules radīšanai tika izteikti un ieviesti septiņos ķēniņos, kuri valdīja mainīgajā pasaulē, neskatoties uz to, ka viņi sašķēlās un nespēja pastāvēt.

Cilvēka tēls – tas, ko mēs veidojam saiknē starp mums, līdz izveidosies Ādams Rišons. Pūles, kuras katrs pieliek, lai apvienotos, veido šo jauno tēlu, dēvētu „Ādams Rišons”.

Ādams Rišons, kas radīts no augšienes pasauļu lejupnākšanas laikā, bija it kā prototips, eņģelis, par cik radīts bez mūsu pūlēm. Turpretī, pateicoties mūsu pūlēm, tas pārvēršas no dzīvnieka par cilvēku.

To pašu mēs redzam evolūcijas procesā: esam pilnīgi pabeiguši dzīvnieciskās attīstības posmu un tagad mums ir jāpaceļas augšup uz nākamo pakāpi, dēvētu „Cilvēks”. Tāpēc atklājas kabalas zinātne, krīze aptver visas cilvēka aktivitātes jomas un rodas visi nosacījumi, lai no pūlēm izveidotu šo tēlu, dēvētu par Cilvēku. Cilvēka tēls tiek veidots tikai apvienībā starp visiem ar integrālās audzināšanas palīdzību.

Iepriekš tā nav bijis. Ādams Rišons bija tikai iepriekšējs tēls, kā piemērs nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmenī, izplatoties no augšienes lejup un sašķeļoties. Mēs pilnībā attīstījāmies nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmenī. Tā bija pareiza attīstība vieglā egoisma formā. Turpretī patreiz mums jāsāk veidot cilvēka tēls – sevī un visā pasaulē.

No nodarbības, no Zoar Grāmatas, 25.12.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed