Vērtīgie īstenības mirkļi

No Bāla Sulama raksta „Priekšvārds TES”, 42. p.: Vienīgais visu mūsu ciešanu un mocību, visu mūsu pārkāpumu un kļūdu cēlonis ir pilnīga Augstākās vadības nesapratne.

Ja mēs spētu izprast Augstāko pārvaldi, tas ir, atklātu Augstāko spēku un uzzinātu, ko šis spēks no mums vēlas, noskaidrojot visas attiecības starp mums un Radītāju, mēs „tajā pašā brīdī atbrīvotos no jebkādām nelaimēm un ciešanām un acumirklī izpelnītos saplūsmi ar Radītāju ar visu sirdi un dvēseli”.

Taču mēs iepazīstam ne pašu Radītāju, kā kļūdaini domā cilvēks. Jebkura izzināšana ir iespējama pateicoties tikai mūsu īpašību izlīdzināšanai, tādējādi Radītāja izzināšana nozīmē sasniegt ar Viņu īpašību līdzību. Tikai attiecībā pret sevi es varu Viņu pārbaudīt, izmērīt, sajust.

Ja es vēlos atklāt Radītāju, man nepieciešams līdzināties Viņam ar savām īpašībām, pretējā gadījumā es nespēšu Viņu sajust. Taču tikko es Viņam pietuvināšos, sasniedzot īpašību līdzību, un sākšu Viņu atpazīt, tad dabiski, ka no šī momenta un tālāk, es mazāk kļūdīšos un nevilši arvien vairāk mainīšos.

Pat lai virzītos uz priekšu uz pašu pirmo atklāsmi, pirmo Radītāja izjušanu, man nepieciešams mainīties. Tāpēc viss mans ceļš dalās uz posmiem, no kuriem pirmais norisinās „tumsā”, kad es darbojos, izpildot kabalistu padomus, ticot, ka šādā veidā pietuvināšos Radītājam. Es ticu tam, kas rakstīts grāmatās un iekļaujos grupā, ņemu piemēru no biedriem un rezultātā sāku pamazām sajust augstāko spēku.

Manī rodas kāda iekšēja Radītāja izjušana, pēc tam tā arvien vairāk attīstās. Un tad es jau sāku saprast, par ko iet runa grāmatās un ko ar to vēlas pateikt kabalisti. Līdz šim brīdim, iespējams, desmit gadus es vienkārši lasīju, taču tikai tagad katrs vārds man liek izjust garšu.

Šis teksts man kļūst tuvs, it kā daļa no manis. Es saprotu, ka šis teksts klāsta par to, kas norisinās manī.

Uz šādiem mirkļiem, šādiem stāvokļiem mums jātiecas, lai vairs nekļūdītos un saprastu, ko vēlas no mums Augstākais spēks.

No nodarbības, no „TES priekšvārda”, 29.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: