Dzīves noslēpums vienkāršā skaidrojumā

Vienīgais, kas mums ir nepieciešams – izlabot savas attiecības ar augstāko spēku, kurš valda pār visu un vada visu dzīvi, kā sacīts: „Nav neviena cita, izņemot Viņu”. Pastāv četras valodas, kuras klāsta par cilvēka attiecībām ar augstāko spēku: vienkāršais skaidrojums, mājiens, alegorija, noslēpums (Tora, Mišna, Talmūds, Kabala).

Tās attiecas uz četrām vēlmes pakāpēm: nedzīvo, augu, dzīvniecisko, cilvēcisko, no kurām katrai ir savs noskaidrošanas raksturs. Tādā gadījumā sanāk jau atgriezenisks dalījums, pateicoties kuram kabala nozīmē ne noslēpumu, bet parastu skaidrojumu, ar kura palīdzību cilvēkam viss atklājas. Tādējādi mums nepieciešama tieši kabalas valoda, lai mēs būtu pārliecināti, ka pareizi virzāmies uz priekšu.

Tas ir nepieciešams, taču vēl nepietiekams nosacījums, jo kabalas valodu var arī uztvert nepareizi. Tomēr cilvēks vismaz mācās no pareizajiem pirmavotiem, kuri nodrošina pareizu pieeju uzrakstītajam. Lai gan ir arī cilvēki, kuri pat no kabalas grāmatām pamanās izvilkt kaut kādus noslēpumus, mistiku, abstraktas zinības vai svētības un brīnumus.

Taču, neskatoties uz to, ļoti svarīgi turēties pie kabalas valodas, pieejas un mācību nosacījumiem. Jāņem vērā, ka šeit ir atšķirība no parastās zinātņu apgūšanas. Šeit mēs pilnībā esam atkarīgi no avota, kurš nodod mums šīs garīgās zināšanas. Un ja šis avots ir īstens un uzticams, tad mēs pakāpeniski virzāmies uz priekšu atbilstoši pieliktajām pūlēm un ārējo apstākļu labvēlībai, lai rezultātā sasniegtu apgaismību.

Mēs studējam sevi un savu dabu, pamazām sākot sajust, ko nozīmē atdeve – mums pretējs spēks. Un tad no šo divu spēku balansa: saņemšanas un atdeves – mēs sākam just radījumu. Tādā veidā, izejot no Radītāja darbībām attiecībā uz sevi pašu, mēs Viņu izzinām.

No nodarbības, no „TES priekšvārda”, 27.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: