Tev jāpazīst pasaule, kurā tu dzīvo

Jautājums: Kad cilvēks sāk redzēt šajā pasaulē esošo „zaru” augstākās saknes?

Atbilde: Vispirms jāsaka, ka izzinot saknes, cilvēks neatraujas no zariem. Vienkārši viņa „aina” sāk viļņveidīgi paplašināties no šīs pasaules punkta līdz arvien lielāka apjoma aplim. Un atbilstoši paplašināšanās mēram cilvēks arvien ciešāk saista notiekošo ar sakni, arvien labāk saprot mūsu pasaules parādības. Paceļoties no lejas augšup, viņš sākumā saprot to, kas notiek ar viņu šeit, bet pēc tam abstraktākā formā saprot augstāko.

No otras puses, izzināšana no sapratnes atšķiras: sākumā cilvēks izzina augstāko parādību, bet pēc tam, balstoties uz izzināto, saprot tā analogu mūsu pasaulē.

Bāls Sulams raksta par to rakstā „Kabalas zinātnes būtība”: „Zemākais mācās no augstākā. Sākumā jāizzina augstākās saknes, kādas tās ir garīgajā, augstāk par jebkuru iztēli, turklāt tīras izzināšanas ceļā. Pēc tam, kad cilvēks ar savu prātu visos pamatos izzina augstākās saknes, viņš spēj, raugoties uz konkrētiem zariem mūsu pasaulē, zināt, kādā veidā katrs zars korelējas ar savu augstāko sakni visos kvantitatīvajos un kvalitatīvajos parametros”. Turklāt cilvēks tāpat arī redz, kā savstarpēji ir saistīti visi zari.

Kopumā izzināšana un sapratne viens otru ietekmē. Pie tam saikne starp zariem un saknēm ir ļoti svarīga un nav nejaušība, ka dižie kabalisti tāpat pievērsās mūsu pasaules izzināšanai, tas palīdzēja viņiem augstākās pasaules izpētē. Viņi bija erudīti, „enciklopēdisti”. Rabīns Kūks studēja grāmatas bibliotēkā, Bāls Sulams apguva viļnu teoriju utt.

Ne jau tāpat vien esam „ielikti” materiālajā pasaulē un tieši no šejienes mēs virzāmies augšup mērojot garīgās pakāpes. Šīs pasaules zināšanas, kuras zinātnieki atklājuši un noformulējuši, lai arī nekalpoja tiešā veidā garīgajā izzināšanā, taču palīdzēja cilvēkam saistīt vienkopus visaptverošās ainas daļas.

Šodien arī bez tā mēs stingri „stāvam uz zemes” un mums, gluži otrādi, ir nepieciešams tikai „izbāzt galvu virs mākoņiem”…

No nodarbības, no raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 27.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: