Zoar Grāmatas pazudošo sējumu noslēpums

Zoar Grāmata, nodaļa „Emor”, 140. p.: Pesahā ir septiņas dienas, un arī Sukotā ir septiņas dienas. Pilnīgs Sukot svētku prieks izpaužas citā dienā, Šemini Aceret (Sukota svētku astotā noslēguma diena). Kāpēc tad septiņas dienas nav Šavuotā? Tāpēc, ka Šavuots ir Toras dāvāšanas laiks, tas ir pats svarīgākais laiks. Pesahs – labā līnija, Sukots – kreisā līnija, bet Šavuots – vidējā līnija, kas iekļauj sevī šīs divas līnijas. Un tādā gadījumā septiņām dienām tajā jābūt pat vairāk nekā Pesahā un Sukotā.

Pesahs, Šavuots, Jom Kipur (Tiesas Diena), Roš Hašana (Jaunais Gads), visi svētki un vispār visas gada dienas ir garīgo kāpņu pakāpes. 6000 gadu (viss pasaules labošanās periods) dalās trijos posmos, kur katrs posms ietver 2000 gadu, kad atklājas kelim/ vēlmes HABAD, HAGAT un NEHiJ, vai pasaules Brija, Ecira, Asija.

Dvēseles, kas atrodas šajās pasaulēs, darbojas tā, ka ar šīm pasaulēm paceļas augšup uz Acilut. Pacēlušās Acilut pasaulē, tās izzina šos īpašos svētkus, sestdienas un nedēļas dienas. Tāpēc šeit runa iet par garīgajiem stāvokļiem, un Zoar Grāmata skaidro, kāpēc Šavuotā nav septiņas dienas kā Pesahā.

Nepieciešams saprast, ka Zoar Grāmata, kas nonākusi līdz mums, ir sastādīta no atsevišķām daļām un fragmentiem, kas saglabājušies, reizēm tādiem, ka skaidrojums apraujas vidū un vairāk nekā nav. Tas ir viss, kas līdz mums nonācis. Saskaņā ar augstāko vadību mums vairāk arī nav vajadzīgs.

Zoar Grāmatas autori veica daudz vairāk. Viņi uzrakstīja, iespējams, simts sējumu – to, ko viņi ieviesa, ieguldīja, atklāja un veica visā dvēseļu sistēmā. Bāls Sulams un Rabašs skaidro, ka Talmūda viedie mums sagatavoja šo sistēmu tādā veidā, ka caur to tagad darbojas gaisma, mēs „barojamies” no tās un mums vairs nav nepieciešams savu garīgo attīstību realizēt ar dzīvi, kas pilna trūkumciešanu. To pašu izdarīja Zoar Grāmatas autori.

Bāls Sulams tāpat uzrakstīja vairums grāmatu – un tās sadedzināja. Kāds šeit labums? Labums ir tāds, ka viņš ieguldīja to pašā sistēmā, sagatavoja mums visu sistēmu, lai mēs varētu laboties. To pašu izdarīja Zoar Grāmatas autori. No visas šīs grāmatas līdz mums nonāca tikai Toras komentārs un arī ne pilnībā. Lai gan tajā bija daudz vairāk – komentārs Praviešu grāmatai, Rakstu grāmatai, visam Tanaham.Taču mums tā visa nav. Viņi uzrakstīja – un visas šīs daļas nozuda, jo tām bija jāattiecas tikai uz pašas sistēmas labošanu. Turpretī mēs to saņemam, kad atklājam sistēmu. Tādā veidā viss strādā.

Tāpat arī cilvēka garīgajā dzīvē – daļa uzreiz iet uz sistēmu, bet daļa atklājas. Tāpat arī mūsu darbībās – daļa atklājas, bet daļa apslēpta.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 20.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: