Pareizās reaģēšanas zinātne

Kāda ir kabalas zinātnes būtība?

Pastāv radījums – „materiāls”, vēlme baudīt. Tas tiešā veidā reaģē uz gaismu un nespēj veikt patstāvīgi nevienu kustību. Atbilstoši tam, kādā pakāpē un formā gaisma uz to iedarbojas, tādā veidā radījums arī atsaucas.

Bez tam radījumā ir arī gaismas, Augstākā spēka, Radītāja, vēlmes sniegt baudu dzirkstele. Un ja šo dzirksteli atmodina gaisma, tad šī dzirkstele reaģē uz gaismu citādāk. Saņemošā vēlme vienkārši tiecas pēc gaismas: „Es vēlos tevi aprīt”. Turpretī dzirkstele saka: „Es vēlos tev pielīdzināties”, jo pati ir izcēlusies no gaismas

Tad radījumā rodas saskaņas trūkums, pretrunas:

•   Viena daļa mudina to „aprīt” visu, jo gaisma neienāk vēlmē tiešā veidā, bet tikai „mirgo”, atspoguļojoties vienās vai otrās lietās. Vēlme tām seko, uzskatot, ka tās palīdzēs tai kaut ko sasniegt. Līdz ar to egoisms tikai pieaug, pastāvīgi vēlas ko vairāk un vienmēr paliek tukšs, līdz cilvēks nomirst, kā sacīts: „nesasniedzis ne pusi no vēlamā”.

•   No otras puses, aizdegoties, dzirkstele virza cilvēku uz aizvien apzinātākām labošanām.

Tādējādi, dzenoties pēc baudas, pēc atbildēm, saņemošā vēlme pretojas punktam sirdī, kurš, gluži otrādi, vēlas nonākt pie sākotnējās gaismas īpašības un reaģē uz to pretējā veidā. Starp vēlmi un punktu rodas problēmas, notiek sadursmes, norisinās cīņa – tādā veidā tie attīstās, līdz cilvēks nonāk pie metodikas.

Šī metodika man skaidro, kā man pašam ir jāreaģē uz gaismu. Manas vēlmes un mana punkta reakcijas ir dabiskas – mana daba atsaucas automātiski. Taču, kā atsaucos es pats? Kā es pats varu ko izlemt? Vai mans punkts sirdī pacelsies augšup pāri vēlmei, vai nolaidīsies zemāk, vai pielīdzināsies tai, vai arī es varēšu izdarīt vēl ko?

Īsāk sakot, šeit tiek piesaistīta vesela sistēma, un kabalas zinātne to man izskaidro: „Tava egoistiskā vēlme ir milzīga, un tu nekad nespēsi to pārvarēt. Taču tu vari likt aizdegties sevī atdeves dzirkstelei. Šim nolūkam tev tā ir jāapvieno ar citām dzirkstelēm, kuras atrodas tavos biedros, – un tad tu spēsi virzīties uz priekšu. Nodibinot saikni ar pārējām dzirkstelēm, tu savienosi tās vienā, un kopā jūs iedarbosieties uz saņemošo vēlmi. Tādā veidā tu spēsi pārvarēt saņemošo vēlmi un noteikt savu likteni. Taču, ja nē, pār tevi valdīs gaisma, kas iedarbojas arī uz dzirksteli un saņemošo vēlmi. Tad priekšā tev gaidāmas tikai vien nelaimes. Tāpēc, ka vēlme ar dzirksteli augs, palielināsies diverģence (nesakritība), pārrāvums starp tām un tas nozīmē, ka ciešanas pastiprināsies”.

Attiecībā uz lielāko cilvēces daļu, tiem, kuros nav pamodusies atdeves dzirkstele, viņi nav „sašķelti” divās daļās, un viņus gaida tikai gaismas triecieni. Viņi neuzdod sev jautājumu par nelaimju avotu un vienkārši tajās iestieg.

Tātad kabalas zinātne apraksta visu šo sistēmu, no vienas puses, diezgan kā vienkāršu, bet no otras puses, kā tādu, kas atstāj mūs bezpalīdzībā bez metodikas. Tāpēc, ka gaisma ar savu iedarbību no posma līdz posmam virza sistēmu uz aizvien sliktākiem un izmisuma pilniem stāvokļiem. Tādējādi, ja neatklātos notiekošā būtība, radījuma mērķis un iespēja izmantot vajadzīgos līdzekļus, radījumi justos tā, it kā viņus ved, „kā lopi, kas paredzēti nokaušanai”.

Mums ir jāsaprot: kabalas zinātnes uzdevums, pirmkārt, izglābt mūs no pašreizējā stāvokļa un novest līdz tādai pakāpei, kad mēs rīkosimies būdami vadošo un dzenamo lomā ceļā uz pilnības stāvokli.

Šai zinātnei ir arī citas labās īpašības. Kopumā tā skaidro mums visu savstarpējās saiknes sistēmu, kas norisinās starp gaismu un tilpni – starp diviem vienīgajiem spēkiem, kas pastāv realitātē un parāda to formulu, pēc kuras mēs varam katrā stāvoklī tos pareizi savienot, tā lai tie tiktu izmantoti optimāli un maksimāli. Tas nodrošinās radījumam vislabāko stāvokli, kā no Augstākā spēka puses, kurš dod vēlmes, tāpat arī no zemākā spēka puses, saņemošā vēlmes.

Tādējādi kabalas zinātne skaidro mums nevis šo divu vēlmju būtību (jebkurā zinātnē būtība paliek neizzināma), bet sistēmu, kura pastāv starp mums. Nekas vairāk mums arī nav vajadzīgs.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 18.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed