Ņemt savās rokās varu pār attīstības likumu

No Bāla Sulama raksta „Miers pasaulē”: Pastāv divas varas, kas darbojas attīstības procesā:

   viena no tām – „debesu vara”, kas garantē visa ļaunā un kaitējumu nesošā atgriešanos pie labā un noderīgā, taču „savā laikā” – lēnā un sāpīgā ceļā, kad „attīstības objekts” izjūt sāpes un briesmīgas ciešanas, atrodoties zem attīstības veltņa, kas piespiež to pie zemes ar ārkārtīgu cietsirdību.

•   otra – „zemes vara”, pārstāv cilvēkus, kuri paņēmuši savās rokās varu pār minētajiem attīstības likumiem un kuriem ir dots pilnībā atbrīvoties no laika važām. Viņi ievērojami paātrina galējās stadijas sasniegšanu – savas nobriešanas un labošanās nobeigumu, kas nosaka viņu attīstības beigas.

Runa neiet par visiem cilvēkiem. Taču viņu vidū ir tādi, kuriem piemīt spēja virzīties uz priekšu saskaņā ar savu brīvo izvēli, paātrinot savu attīstību. Viņiem nav jāgaida, kamēr dabas spēki sāks spiest uz viņiem un ar varu likt virzīties uz priekšu un attīstīties, bet viņi to var veikt pēc savas gribas, jo sajūt sevī tieksmi virzīties uz priekšu.

Šī tieksme atnāk no tā dēvētā „punkta sirdī”. Cilvēks – vēlme baudīt, taču tās iekšienē ielikts kāds īpašs punkts. Cilvēka vēlme tiek dēvēta par sirdi, bet šīs lielās sirds iekšienē ir punkts, dzirkstele, informācijas gēns (rešimo), dievišķā daļiņa no augšienes, kura velk cilvēku uz priekšu, lai gan viņš vēl arī nesaprot uz kurieni.

Šāda tieksme pēc kaut kā augstāka tiek dēvēta par punktu sirdī. Tieši tas arī ļauj cilvēkam kontaktēties ar gaismu. Viņš var vērsties pie gaismas un izraisīt uz sevi atgriezenisko gaismas iedarbību, kas šo punktu palielinās. Un tad šis punkts vēl vairāk vilinās cilvēku uz priekšu – arvien stiprāk un stiprāk.

Rezultātā tāds cilvēks jau sastāv no divām daļām. Augšējā daļa, kura attīstās no punkta sirdī, tiek dēvēta par Galgalta-einaim vai Israēls, kas nozīmē „taisni pie augstākā spēka” (jašar-eļ). Augstākais spēks, Radītājs ir atdeve un mīlestība. Turpretī apakšējā daļa tiek dēvēta par AHAP vai pasaules tautām, un tā velk cilvēku atpakaļ.

Tāda ir īpašu cilvēku struktūra, kuriem ir punkts sirdī. Galgalta-einaim daļa attīstās viņos arvien vairāk. Tāpat tā tiek dēvēta par Israēlu vai kā tas sanāk pie burtu pārvietošanas: „li roš”, kas nozīmē: „Man galva”. Galva jau var pieņemt lēmumus par taisno gaismu, atstaroto gaismu, strādājot ar atdeves nolūku.

No nodarbības pēc raksta „Miers pasaulē”, 16.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed