Saplūsmē pazūd vārdi

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Pat mazs dzīvnieks ir sarežģīts savienojums, kas sastāv no tūkstošiem šķiedru un dzīslu, kā savos pētījumos noskaidrojuši fiziologi un anatomi. Bez tam dzīvniekā atrodas vēl tūkstošiem savienojumu, kas cilvēkam  pagaidām nav zināmi. Saskaņā ar sacīto, analoģiski var saprast to dažādo savienojumu un saikņu lielā vairuma daudzveidību, ko nepieciešams izpētīt, lai sasniegtu radīšanas mērķi.

Man jāīsteno savstarpējā mijiedarbība ar visu realitāti, kas atrodas ārpus manis. Šim nolūkam man nepieciešams pacelties virs sevis. Tādā veidā es arī virzos augšup pa pasauļu Asija, Ecira, Brija, un Adam Kadmon (A”K) kāpnēm, līdz aptveru visas ārējās vēlmes un iegūstu visu realitāti: pasaules, parcufim, sfirot utt.

Es virzu augšup savu nolūku uz atdevi šīm daļām, piepildu vēlmes telpu ar ar savu dodošā (dzeltenā krāsa) attieksmi un atbilstoši tam savā nolūkā atklāju Augstāko spēku (sarkanā krāsa). Ar nolūka palīdzību es it kā attīstu fotogrāfiju, izvelku to no apslēptības.

Jautājums: Un kas man atklājas no apslēptības?

Atbilde: Atdeves un absolūtas mīlestības īpašība, kas valda visā. Es to atklāju atbilstoši tam, cik lielā mērā  līdzinos šai apslēptajai īpašībai. Runājot citādi, iegūstot atdeves īpašību, es attiecīgā pakāpē atklāju to pašu Augstākā spēka īpašību, kas līdz šim man tika apslēpts – un mēs atrodamies vienotībā, saplūsmē.

Cik lielā mērā esmu spējīgs uz atdevi, tik lielā mērā arī atklāju Augstāko spēku. Un otrādi, ja es pilnīgi neesmu spējīgs atdot, tad mēs ar Augstāko spēku šķiramies, kļūstam pretēji, naidīgi viens otram. Viss ir pakļauts īpašību līdzības likumam.

Jautājums: Pieņemsim, es pielīdzinājos ar īpašībām Augstākajam spēkam un atklāju atdevi. Kas tālāk?

Atbilde: Nekas. Savās izlabotajās tilpnēs es atklāju savu cēloni, kurš līdz šim bija apslēpts un iedarbojās uz mani „no aizkulisēm”. Šis cēlonis arī ir Augstākais spēks. Viss mans mērķis ir tajā aspektā, lai šo spēku atklātu un līdz ar to sagādātu tam labpatiku. Tas man ļauj tam pielīdzināties, un līdzība man ļauj ar šo spēku saplūst.

Kādam nolūkam? Saplūsmē es saņemu visas atbildes. Es atrodos kopā ar Radītāju, esmu Viņam līdzīgs, ar to es sagādāju Viņam baudījumu, neierobežoti piepildu savas tilpnes utt. Saplūsmē pazūd vārdi, to nav iespējams izskaidrot. „Ja tu vismaz mirkli aizkavēsies domās par viņu – raksta Bāls Sulams rakstā „Toras dāvāšana”, – tad sastingsi izbrīnā no viņa apbrīnojamā diženuma”. Tas ir mērķis, kurā viss fokusējas un saplūst vienkopus.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 15.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: