Dzīve ir laba, ja saproti tās jēgu

Pastāv tikai viens līdzeklis, kas ļauj sasniegt radījuma mērķi – kabalas zinātne. Visus pārējos mērķus, kuri mums paveras šajā pasaulē, ir iespējams sasniegt izmantojot savus spēkus. Taču mums nav spēka, kas ļauj sasniegt radījuma mērķi, nav nekādas iespējas to izprast. Mēs sākotnēji neesam iekārtoti tā, lai prastu šo mērķi saskatīt un sasniegt.

Taču mūsu attīstības procesā ielikts stāvoklis, kurā mēs jutīsimies slikti bez radījuma mērķa sasniegšanas, pat dzīvojot vienkāršu pasaulīgi dzīvi, kas it kā pilnīgi nav saistīta ar augstāko mērķi. Tomēr materiālajā pasaulē mēs eksistējam tieši tādēļ, lai no tās paceltos augšup un sasniegtu radījuma mērķi.

Tādējādi pienāk tāds mūsu attīstības posms, kad mēs piepeši jūtam, ka jau diezgan, tā nedrīkst turpināt un nepieciešams noskaidrot dzīves jēgu. No šī brīža cilvēks sāk meklēt šo jēgu.

Tāds jautājums mostas atsevišķos cilvēkos un veselās grupās, vai pat visā pasaulē. Protams, tam palīdz triecieni, kurus cilvēks sajūt kā ciešanas attiecīgi savai šodienas uztverei, tas ir, vienkāršas pasaulīgas problēmas, kas saistītas ar uzturu, ģimeni, naudu, cieņu, zināšanām.

Cilvēks šajās pasaulīgajās vēlmēs sajūt tādu piepildījuma trūkumu, ko nav iespējams ar neko aizpildīt un tāpēc sāk kliegt: „Kāda ir manas dzīves jēga?” Viņš tik lielā mērā zaudē garšu pret savu eksistenci, ka pat nesaprot, kam viņam šī dzīve, ja viņš nesasniedz mērķi.

Tad viņš nonāk pie nepieciešamības realizēt kabalas metodiku, lai sasniegtu radījuma mērķi. Tādā veidā visa cilvēces materiālā dzīve tiecas uz vienu mērķi.

Ar kādu tas notiek ātrāk, ar kādu vēlāk, atbilstoši noteiktam procesam, atkarībā no katras dvēseles saknes. Taču agrāk vai vēlāk, visiem būs jānonāk pie šī mērķa, mainot savu dabu tā, lai visas mūsu egoistiskās vajadzības samazinātos līdz vitāli nepieciešamā līmenim.

Šāds materiālais līmenis netiek ne nosodīts, ne cildināts, jo šīs nepieciešamās vajadzības cilvēks piepilda, lai spētu uzturēt savu eksistenci, kas ļauj realizēt garīgo mērķi. Turklāt visus savus spēkus viņš vērsīs uz to, lai sasniegtu augstāko mērķi.

No nodarbības pēc „TES priekšvārda”, 13.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: