Vai tu zini, kāpēc kabala atnāca pasaulē?

Līdz Otrā Tempļa nopostīšanai kabalas zinātne bija Izraēlas tautas mācība – tās pašas grupas, kuru Ābrams izveda no Babilonijas un organizēja no tās tautu, dzīvojošu saskaņā ar kabalas likumiem. Tempļa nopostīšana izpaudās viņu  kritumā no mīlestības pret tuvāko kā sevi pašu pakāpes  – nemotivētā naidā.

Kopš tā laika kabalas zinātne pārstāja pastāvēt tautā, kuru mēs joprojām turpinām dēvēt par Izraēlas tautu, neskatoties uz to, ka tā vairs neapvienojas atbilstoši mīlestības pret tuvāko likumam, tādējādi tai nav tiesību tikt dēvētai Israel (jašar-eļ), kas nozīmē tiekšanos „tieši pie Radītāja”. Tādēļ tika zaudēta sapratne par kabalas zinātnes vajadzību vispār. Bāls Sulams par savām bažām raksta, „lai tikai kabala netiek pilnīgi aizmirsta Izraēlas tautā”.

Viņš no tā baidās, taču pārējie par to vispār nedomā, jo nezina, kādam nolūkam kabala ir nepieciešama. Šajā sakarā Bāls Sulams raksta rakstu „TES priekšvārds”, lai paskaidrotu, kāpēc nepieciešams studēt grāmatu „Desmit Sfirotu Mācība” (TES) un vispār kabalas zinātni kopumā.

Viņš neredz iemeslu tam, lai cilvēki interesētos par šo zinātni un atsauktos uz tās aicinājumiem, lai vispār ieklausītos tajā, cik svarīga un nepieciešama ir šī zinātne. Katrs to atgrūž, aizbildinoties ar visām iespējamām atrunām. Reliģiozie cilvēki, kas studē Toru, nesaprot, kāpēc papildus tam vēl kas ir nepieciešams. Turpretim cilvēks, kuru interesē tikai pasaulīgā dzīve, baidās, ka kabala to varētu sabojāt. Kurš gan zina, kādi spēki tajā ir apslēpti, kādu iedarbību viņš uz sevi izraisīs, piesaucot svētos vārdus – varbūt ar to viņš pēkšņi izraisīs pret sevi nelaimes?

Citi taisnojas ar to, ka pastāv tādi cilvēki, kuri studē kabalu, dēvējot sevi par kabalistiem, taču tajā pašā laikā viņi neiesaka to darīt visiem pārējiem. Tas ir, pastāv vairums iemeslu, dēļ kuriem kabalas zinātne paliek it kā novārtā, ārpus vispārējās uzmanības loka un brīnums, ka līdz šim brīdim tā vispār vēl dzīvo. Pastāvēja vairums mācību un viedokļu, kas tika aizmirsti un pazuda vēsturē bez vēsts.

Cilvēki atstūma no sevis šo mācību, taču Bāls Sulams uzskata, ka tam ir jāpieliek punkts. Pienācis laiks mainīt savu attieksmi un parādīt cilvēkiem, kādēļ nepieciešama kabala un kāpēc tā atnāca pasaulē: lai paceltu cilvēku augšup līdz saplūsmes ar Radītāju līmenim, kas nosaka mūsu dzīves mērķi, visas radības mērķi. Pienācis laiks realizēt šo mērķi tieši šeit un tagad.

Šī iemesla dēļ Bāls Sulams raksta grāmatu „Desmit Sfirotu Mācība” un tās priekšvārdā rakstu, kur tiek skaidrota kabalas zinātnes apgūšanas nepieciešamība. Tajos laikos nebija viegli to nodot cilvēkiem. Mūsdienās tas viss tiek uztverts pilnīgi citādāk, un mēs varam atklāti sludināt plašu kabalas studēšanu. Es atceros, kāda reiz kņada sacēlās Bnei Brakā, reliģiozā pilsētā, kad kļuva zināms, ka pie sava skolotāja Rabaša es atvedu pasaulīgu cilvēku grupu no Telavivas. Rabašs ar to izdarīja īstu revolūciju. Taču nav izvēles  – pasaule atrodas tādā stāvoklī, kas liek kabalai atklāties.

No nodarbības pēc „TES priekšvārda”, 11.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed