Nav viegli būt Dievam, taču – iespējams

Jautājums: Kādu varētu iedomāties neiespējamāko fantastisko vēlmi, lai cilvēki iesauktos: „Tas ir ko vērts!”?

Atbilde: Iztēlojieties, ka cilvēks spēj visu! Viņš var kļūt nemirstīgs, viszinošs, bezgalīgs, visvarens, – taču tikai tādā mērā, kādā visu, ko iegūs, viņš vēlēsies nodot citiem, neko sev neatstājot, – lai tikai varētu būt šis nododošais.

Replika: Skolā es mācījos ar vienu gudrinieku, kurš reiz pavēstīja: „Vēlos būt Dievs. Vēlos, lai mana bauda būtu bezgalīga, paātrināti augtu un šis paātrinājums lai augtu pa eksponenti”. Vai tāds pieaugums ir iespējams šajā pasaulē?

Atbilde: Protams. Taču Dieva nav. Tas līmenis, kuru mēs sasniedzam vispārējā vadībā, tas arī ir Dieva līmenis, Radītāja līmenis.

Nav viegli būt Dievam? Varbūt. Taču tas ir iespējams.

Replika: Viņs vēl sacīja: „Es vēlētos izveidot savu universu un lai tur dzīvotu cilvēki…”.

Atbilde: Un viņš to arī veido. Ne tikai vienu, bet vairums universu, kas ielikti viens otrā. Rezultātā viņš sasniedz absolūtas atklāsmes stāvokli un piepildījumu, kas dēvēts par Bezgalības pasauli, augstāk par kuru viņam vairs nerodas vēlmes. Tur – stop un viss.

Un kas tālāk? Par to, kas notiks tālāk, nevar pateikt, par cik stāvoklis, kas dēvēts „Bezgalība”, neatrodas mūsu ierobežotajos rāmjos, kad runājam par beigām un bez šīm beigām, kuras varam turpināt vēl nedaudz tālāk.

Taču šī „tālāk” vienkārši nav – izzūd attāluma kategorija, robežas.

No TV raidījuma „Sarunas ar Mihaelu Laitmanu”, 11.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: