Atklājot sevī universa ainu

Bāls Sulams „Ievads Zoar Grāmatā”, 38. p.: Pastāv trīs Cilvēka (Ādams) kategorijas: Brija pasaules Ādams, Ecira pasaules Ādams un Asija pasaules Ādams…

Pastāv „blāķis” ar nosaukumu „vēlme baudīt”. Un šis „blāķis” ietērpjas kādā formā, kas zināmā veidā līdzinās Radītājam. No tā izriet termins „Ādams” – tas ir, līdzīgs (dome) Radītājam.

Kopumā runa iet tieši par to – par formām un Radītāja līdzības pakāpēm. Jebkurā līmenī parcufs tiek dēvēts par „Ādamu”. Patiesībā pat nedzīvā, augu un dzīvnieku daba pārstāv Ādama formas. Realitātē nav nekā, kas neattiektos uz šo pakāpi, izņemot pirmatnējo, vēlmes bezformīgo materiālu. Trīs sākuma līmeņi ir virzība uz priekšu, lai sasniegtu Cilvēka līmeni. Gala rezultātā tie šo līmeni arī izveido. Visuma matērija, zemes flora un fauna kopā paredz piramīdas izveidošanu, kuras virsotnē no tiem visiem izcelsies Cilvēks. Un tādējādi tie visi iekļauti cilvēkā, tie paceļas augšup un nolaižas lejup kopā ar viņu.

Pareizi uztverot realitāti, noskaidrojas, ka viss radības materiāls ir Cilvēka daļa. Ārpus manis nekā nav un pat kosmiskie objekti ir manas saņemošās vēlmes formas.

No tā izriet, ka mūsu vēlme ir bezgalīga. Zvaigžņu miriādes, gigantiskie miglāji – tas viss atrodas manī, manā uztverē. Atbilstoši attīstībai, mana vēlme savos dziļumos atklāj elementārdaļiņas un veselas galaktikas. Zem saules nav nekā jauna, viss jau ir radīts, taču uz „zemes”, tas ir, vēlmē es atklāju arvien jaunas šīs dižās ainas detaļas…

No nodarbības materiāla „Ievads Zoar Grāmatā”, 02.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: